Členové spolku

Na činnosti spolku Čáslav pro všechny se v současné době aktivně podílejí zejména tito lidé

Radek Holík 
KONTAKT
caslavprovsechny@gmail.com
č.ú. 2901342867/2010