MARTIN JUSKO - ČLEN SPOLKU ČÁSLAV PRO VŠECHNY

Jmenuji se Martin Jusko a narodil jsem se v roce 1987 v Čáslavi, kde od té doby žiji. Po maturitě na čáslavském gymnáziu a cenné zámořské zkušenosti jsem zamířil na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem v bakalářském programu vystudoval obecnou matematiku a ni navázal magisterským titulem z finanční a pojistné matematiky, která mě mezi jinými odvětvími matematiky zaujala potenciálem zkombinovat teorii s každodenní praxí v odvětví, které díky sdílení rizika hraje podstatnou ekonomickou i společenskou roli.

V posledním ročníku školy jsem tedy začal pracovat jako pojistný matematik v pojišťovně Kooperativa, kde od té doby působím, aktuálně jako vedoucí pětičlenného týmu pojistných matematiků zaměřených na životní pojištění, což mi kromě perných chvilek přináší hlavně radost, ať už z překonaných výzev, osobního rozvoje nebo prostě z toho, že i díky mě něco funguje. Jsem certifikovaným členem profesního sdružení Česká společnost aktuárů a členem jeho evropské obdoby Actuarial Association of Europe, kde jsem v posledních letech působil jako český zástupce ve výboru pro investice a finanční rizika.

Pracuji v Praze, která u mě ale z mnoha důvodů nikdy nezabodovala jako místo k usazení se. Jelikož je moje žena stejného názoru a stěhovat se někam na periferii Prahy nám nedávalo smysl, zůstali jsme v Čáslavi a ze mě se stal jeden z mnoha každodenních pendlerů na trase Praha-Čáslav.

Jsem tátou dvou úžasných dětí, díky nimž se pořád něco nového učím a které jsou mi silnou motivací k tomu, abych poctivě hledal, jaké věci v životě jsou ty podstatné, a pak je dělal pořádně. S těmi nepodstatnými nechci pokud možno ztrácet čas. Za jednu z těch podstatných věcí pokládám orientaci ve světě kolem, který se rychle mění a pokud na to nezareagujeme včas a správně, může nám ujet vlak.

Ze světa kolem nemůžu vyjmout ani Čáslav, vždyť jde o bezprostřední okolí. Sleduji dění ve městě a nejvíc mě zajímají věci s dlouhodobějším přesahem do budoucna, jevy, jejichž důsledky poneseme v horizontu 5 - 30 let. Vadí mi, když o velkých dlouhodobých akcích neprobíhá řádná veřejná debata, v níž se snášejí argumenty z různých úhlů pohledu a z níž nakonec vyjde nejlepší řešení. Vím, jak náročná taková debata je, ale bez ní není jisté, že investujeme peníze a úsilí do toho, co skutečně dlouhodobě nejvíc potřebujeme. Připravujeme na zdejších školách mladé lidi na měnící se svět, nebo na svět jak vypadal v minulosti? Proč se mladí lidé po studiích zřídka vracejí do Čáslavi? Jaké dopady bude mít v Čáslavi rostoucí automatizace a robotizace v průmyslu, která pravděpodobně změní strukturu pracovního trhu? Jak se bude měnit demografické složení obyvatelstva Čáslavi, jaké to bude mít dopady a jak se na ně máme připravit? To je jen část otázek, které se mi v souvislosti s čáslavskou budoucností honí hlavou. Nalézt na ně odpovědi je pracné, vyžaduje to podrobné analýzy a dlouhé diskuse – ty jsou ovšem nedílnou součástí investičního rozhodnutí. Pokud tedy pod slovem investice rozumíme něco, co se má v budoucnu vyplatit.


Komentáře