Prohlášení členů spolku

My, níže podepsaní zastupitelé města Čáslavi – Jiří Honzíček, Martin Horský a Vlastislav Málek činíme toto

Prohlášení :

Ve volbách do Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2014 jsme kandidovali jako nečlenové strany na kandidátní listině České strany sociálně demokratické. Naše názory a představy o demokratické výměně názorů a prosazování programu, který jsme svou osobní aktivní účastní chtěli podpořit, se čím dál více liší od linie prosazované vedením města Čáslav. Místní organizace České strany sociálně demokratické nesehrává žádnou stabilizující roli při hledání průniku rozdílných názorů a postojů. Ani ostatní zastupitelé zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou neprojevují v tomto směru žádnou aktivitu. To vše nás vedlo k rozhodnutí ustavit nové občanské uskupení s názvem „Čáslav pro všechny, z.s.“, jehož jsme jedni ze zakladatelů a prostřednictvím kterého hodláme prosazovat názory, myšlenky a program, sdílený našimi spoluobčany.

Na komunální úrovni v místním zastupitelstvu nebyly ustaveny kluby zastupitelů. Nikdy jsme se nezúčastnili žádného společného projednávání témat předkládaných na jednání zastupitelstva po linii stranické nebo zastupitelů za Českou stranu sociálně demokratickou zvolených. Nepovažujeme za správné a vzhledem k podstatným názorovým rozporům fakticky ani za možné, abychom byli nadále registrováni jako zastupitelé České strany sociálně demokratické v údajích o samosprávě na webových stránkách města Čáslavi.

Do konce tohoto volebního období hodláme svůj mandát zastupitele vykonávat jako členové spolku  „Čáslav pro všechny, z.s.“ , jehož cíle a principy jsme přijali za vlastní

Originál prohlášení
Komentáře