Financování činnosti spolku


Přestože je naše činnost založena na dobrovolné práci, existuje řada služeb, které k potřebujeme a sami si je obstarat nedokážeme. Příkladem mohou být pronájmy prostor na setkání s veřejností nebo schůzky spolku, webová doména nebo různé způsoby zviditelňování našich aktivit a myšlenek (reklama v tisku, letáky, plakáty, video spoty). Bez nich přitom jen těžko naplníme naše cíle, protože úspěch v komunálních volbách závisí nejen na kvalitě našich myšlenek, lidí nebo programu, ale do velké míry také na jejich prezentaci široké veřejnosti.

Proto jsme založili bankovní účet spolku, na který mohou již nyní členové spolku i naši podporovatelé z řad firem a občanů posílat své dobrovolné příspěvky, z nichž bude následně možné podobné výdaje hradit. Číslo tohoto účtu je 2901342867/2010.

Věříme, že potřebu finančních příspěvků na aktivity spolku občané pochopí. I malá částka může pomoci, pokud se sejde od dostatečného množství lidí. V tomto ohledu jsme si vědomi nutnosti zajistit férovost využívání příspěvků. A protože základním principem umožňujícím kontrolu nakládání s penězi je informovanost, budeme jednou za 3 měsíce zveřejňovat stav účtu, položkový seznam jednotlivých výdajů vč. jejich výše a celkový objem a počet přijatých příspěvků. Každý tak bude mít možnost vidět, jak byly peníze přispěvatelů využity a posoudit, zda to bylo efektivní.Komentáře