Guláš, ovoce a „Kluci v akci“


Máme za sebou další vypjaté mimořádné zasedání zastupitelstva ( již druhé během půl roku ) svědčící o nestandardní situaci v projednávání věcí důležitých pro občany našeho města. Více než čtyřhodinové jednání, v němž byl vytvořen prostor pro neomezenou diskusi zastupitelů, odborné i laické veřejnosti, mělo vnést jasno do otázky ukládání odpadů z ostravských lagun na čáslavskou skládku. Jasné světlo do kauzy se vnést nepodařilo.

Na začátku byl prolomen tříminutový limit pro diskusní příspěvky. Bylo by standardní a v souladu s právem, aby o výjimce z jednacího řádu rozhodovalo zastupitelstvo jako celek svým hlasováním. U nás to vyřešil k dotazu Martina Horského, zda se bude „zase pípat“, starosta odpovědí, že diskuse nebude omezena. Výjimečně a pro tentokrát. Příště už se zřejmě zase bude „pípat“, to už zase bude vyhovovat, když se na dodržení jednacího řádu bude trvat.

Nebudu do detailu rozebírat průběh zasedání, protože o něm některá média informovala, velice výstižně to popsal můj kolega ze spolku Čáslav pro všechny Martin Jusko ve svém příspěvku s názvem „AVE Strnad“ na www.caslaprovsechny.cz a snad s jistou nadsázkou ho též vystihuje nadpis mého příspěvku.

Vyjádřil jsem se již na zasedání, že jako právník jsem zvyklý, že v soudní síni proti sobě stojí žalobce a žalovaný, každý přednáší své argumenty, navrhuje důkazy a věc rozhoduje soudce, který by měl být nestranný a nezávislý. Zde tomu tak nebylo a od začátku to bylo tajemné. Žádná písemná zpráva ke svolanému zastupitelstvu, žádné stanovisko rady k projednávané problematice, žádný návrh usnesení. Původně bylo prezentováno, že představitelé AVE odmítají přijít na veřejné projednávání ke skládce, pak že zástupci budou, nakonec se dostavili v doprovodu dalších odborníků z MŽP a z dozorové firmy, která provádí supervizi likvidace kalů. Pětice za předsednickým stolem za moderování starosty setrvala na svém stanovisku, že to, co se na skládku ukládá, nejsou kaly, byť nám samo AVE poslalo schéma, které tvrdí něco jiného. Každá ze stran – tedy AVE, „investigativní veřejnost“ i nespokojení občané - si setrvali na svých stanoviscích a postojích, diskuse se postupně motala v bludném kruhu a oním soudcem byla jedna ze stran – tím mám na mysli starostu a jeho závěr, že slib neporušil, protože kaly se sem nevozí.

„Gastronomicky“ by šlo rozvinout titulek mojí zprávy asi takto : „Podával se poněkud ostřejší guláš ( nebezpečný prý ale není, jak tvrdili pánové za předsednickým stolem ), paní Bochníčková naservírovala ovocný koktejl ( přirovnala pojem kaly k ovoci a jeho jednotlivé složky – např. hlinku naváženou na skládku jedním z druhů ovoce - např. jablky ) přidána byla špetka hněvu ( jen tak co by se na třídící lžíci vešlo ) a jedinec se silným žaludkem vše přestál bez okamžité úhony.“

Na sociálních sítích mezitím roste nespokojenost, obrací se i proti nevinným zastupitelům, kteří stejně jako starosta, nemohou zamezit podnikání soukromému subjektu (ani to nemohou slibovat ) pokud ten dodržuje všechna pravidla a příslušné orgány na to řádně dohlížejí.

Jiná otázka už ale je, jak majitel a provozovatel skládky transparentně podniká s odpady, jak komunikuje s městem a jak je připraven reagovat na připomínky a dotazy zastupitelů a občanů. „Nemáš-li řešení, zřiď komisi,“ zněl jeden ze skeptických komentářů. Asi z autora hovoří zkušenosti z toho, jak byly zřizovány třeba vyšetřovací komise v Parlamentu. Zkusme to a nelámejme hůl předem. Minimálně má veřejnost možnost kontrolovat, k čemu taková komise je, jaké má výsledky a co přinesla. Předem to odsoudit je stejné jako vzbuzovat siláckými proslovy v lidech neopodstatněnou naději.


JUDr. Vlastislav Málek, nezařazený zastupitel
Komentáře