Skládka

Důsledný dohled nad provozem skládky prostřednictvím městské komise

Chceme, aby zřízení nové odborné komise pro nakládání s odpady nebylo pouhou formalitou pro utišení nespokojených hlasů z řad občanů, ale aby komise byla občanům užitečná, tedy aby na základě jasného zadání a podpory od vedení města vytvářela konkrétní výstupy, které bude brát vedení města v potaz. Hlavním cílem by mělo být získávání a interpretace informací o skládce a podpora vedení města při jednání s jejím provozovatelem.

Otevřená a průkazná komunikace provozovatele skládky s radnicí a občany města

Budeme prosazovat, aby vedení města průběžně jednalo s provozovatelem skládky s cílem zajistit otevřenou a průkaznou komunikace s veřejností, např. prostřednictvím webových stránek s aktuálními informacemi nebo exkurzí do areálu skládky.

Omezení navyšování kapacity skládky v rámci legislativních možností

Chceme, aby město hrálo roli aktivního účastníka ve všech řízeních, které se týkají provozu nebo případného rozšiřování kapacity nebo působnosti skládky. Pasivní přístup považujeme za nepřijatelný, navíc v aktuální situaci, kdy skládka citelně ovlivňuje životní prostředí ve městě (např. zápachem, průjezdem nákladních vozů, požáry, narušením krajiny).

Spolupráce při případném zakonzervování a rekultivaci skládky

Po případném ukončení činnosti skládky by město mělo hrát aktivní roli v následném zakonzervování či rekultivaci skládky, aktivně spolupracovat s jejím provozovatelem a prosazovat takové přístupy, které eliminují rizika dopadů na životní prostředí.

Jiří Fidler


Komentáře