Sportovní a kulturní Čáslav

Chceme nadále a více rozvíjet sportovní a kulturní vyžití v našem městě, z kterého vzešla již řada významných osobností české kultury a sportu.

Budeme naslouchat potřebám místních spolků, podporovat je a to nejen ve výkonnostních úspěších, ale také v prožitkové formě, která patří k nejdůležitější a pozitivní formě přípravy u dětí.

Dnes děti zažívají převážně organizovanou činnost, a proto chceme pomoci také v rozvoji volnočasových aktivit, míst k setkávání, vzdělávání a odpočinku. Jedno z takových míst můžeme nazvat „Bar na půl cesty“. Uvědomujeme si, že naše město je spádovou oblastí pro mnoho dojíždějících dětí, které ráno čekají na otevření škol a odpoledne po ukončení vyučování na odjezd autobusů či vlaků. O víkendech zde není pro ně žádné večerní vyžití a v týdnu nemají svůj klub. Právě proto, bychom pro ně rádi vytvořili nealkoholický „Bar na půl cesty“, kde budou dotované ceny nápojů, aparatura pro mladé hudebníky, sportovní místnost, pc místnost, relaxační místnost. Kam budou naši policisté chodit ne na kontroly, ale na uvolněnou otevřenou komunikaci s mladými lidmi. Zaměstnanci budou mladí lidé po škole, kteří dostanou možnost startovního pracovního místa. Bude zde možnost přirozeně bojovat proti drogám a město se tak bude podílet na výchově našich dětí. Pojďme společně pozitivně měnit naše město. Připravili jsme pro Vás nabídku konkrétních bodů, které budeme s Vámi diskutovat a těšit se na Vaše konstruktivní nápady.

Podpora revitalizace stávajících a vzniku nových veřejných prostranství, sportovních a oddechových zón

 • řešení havarijního stavu tras v okolí Podměstského rybníka a hradebního pásma 
 • poskytnutí ploch a prostor pro streetart a umělecké instalace, volnočasové aktivity mládeže a seniorů
 • piknikové místo v parku R. Těsnohlídka vedle workoutového hřiště
 • dopravní hřiště v parku R. Těsnohlídka 
 • sezónní půjčovna loděk u Podměstského rybníka 
 • iniciování sbírky na tvorbu památníku čáslavského rodáka Miloše Formana 

Lokalita Hrádek

 • výukové místo pro naše děti - projekt „Venkovní arboretum a naučná stezka Filipa Maxmiliána Opize“ 
 • zábavné místo pro naše děti 
 • piknikové místo pro občany 
 • rozšíření kamerového systému o lokalitu Hrádku 

Transparentní podpora činnosti místních občanských spolků, organizací a sdružení a volnočasových aktivit veřejnosti

 • transparentní dotace z města 
 • transparentní dotace z organizací v kterých je město vlastníkem, spoluvlastníkem, a nebo akcionářem. 
 • transparentní dotace z firem, které spolupracují s městem 
 • transparentní jednání se sponzory podporující naši kulturu a sport. 
 • podpora opravy budovy Sokolovny za pomoci kraje 
 • v zimním období o víkendech zdarma otevřená tělocvična pro rodiče s dětmi 
projekt „Bojujeme za Čáslav“ – soudržnost, hrdost mladých sportovců napříč všemi sporty za naše město – velká sportovní rodina

Prohloubení vzájemné spolupráce s dalšími městy a obcemi v regionu v oblasti propagace a rozvoje turismu


Tvorba nových turistických, cykloturistických a běžeckých tras a okruhů po městě a jeho zázemí
 • projekt „Městská kola“ – vybudování městské sítě cyklostezek – zdravá, čistá Čáslav 
 • in – line ovál v parku R. Těsnohlídka 
 • v celé délce barevně označené a rozlišené běžecké trasy v lesoparku Vodranty doplněné o workoutové cvičební prvky, údržba a zlepšení podkladu bežeckých tras 
 • vytvoření stálých tras pro orientační běh s mobilní aplikací 

Nové varianty informačních zdrojů a propagačních materiálů města

projekt „Zmizelá Čáslav“ – zmapování a přiblížení dějin města, místních památek a významných osobností - webové stránky, mobilní aplikace, propagační materiály a publikace, tematické trasy a okruhy 

Filip Velímský, Martin Horský


Komentáře