O postupném plnění cílů, o naději a poděkování všem

31.červenec 2018 je dnem, dokdy bylo možné odevzdat kandidátní listiny ke komunálním volbám spolu s přílohami, které tvoří prohlášení kandidátů a v našem případě i petiční listiny s podpisy 865 občanů města Čáslavi. Nyní nastává fáze přezkumu předaných listin, které zakončí registrace volebních stran, hnutí a sdružení k volbám. Nepochybujeme, že tento proces bude velmi důkladný.

Každý, kdo kdy mířil k nějakému vrcholu, ví, jak je důležitá příprava, zvládání postupných cílů. Mnohé jsme již zvládli a ještě více je toho před námi. Chtěl bych touto cestou ze srdce poděkovat všem, kdo se na splnění tohoto úkolu - odevzdání potřebných listin – podíleli. Nemíním tím zdaleka jen členy našeho sdružení, ale všechny, kdo se podíleli na sběru podpisů v petičních místech, získávali podpisy svých známých, sousedů, kamarádů a spolu s tím i informovali o našich cílech, programu a zásadách. Bez Vás bychom to nezvládli. Věřím, že se na Vás budeme moci obrátit i spolehnout v dalších dvou měsících před volbami i v tom „horkém týdnu“ zakončeným volbami do Zastupitelstva města Čáslavi ve dnech 5. a 6.října 2018.

Samozřejmě Vás budeme nadále informovat, neustoupíme od publikování našich stanovisek a vyjádření. Na našem webu brzy zveřejníme celou naši kandidátku. Jak víte, obrátili jsme se spolu s dalšími zastupiteli z ODS a ze Šance pro rodinu na Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu s výzvou o získání prostoru v zářijovém vydání Čáslavských novin a to v rozsahu jedné stránky pro každý subjekt ucházející se o přízeň Vás, voličů. Každý by měl mít prostor k představení svého programu a kandidátů, kteří Vás mají zastupovat v orgánech městské samosprávy. Dostalo se nám informace, že rada města rozhodla svým usnesením č. 309 dne 16.7. 2018 o poskytnutí prostoru každému kandidujícímu subjektu ve městě, který o to projeví zájem, v rozsahu jedné poloviny tiskové strany v Čáslavských novinách č. 10/2018. „Jakmile bude ukončena registrace kandidátních listin, sdělila mi Ing. Nezbedová z Odboru školství, kultury a památkové péče, budou osloveni zmocněnci jednotlivých stran a sdružení s touto informací a podrobnostmi o termínu, konkrétním rozměru a technických náležitostech inzerce.“ Víme tedy, že rozsah bude proti požadavku ve výzvě poloviční, technické náležitosti inzerce budou zájemcům sděleny následně.

Tuto výzvu jsme nevnímali jako inzerci, za kterou, jak je známo, se v Čáslavských novinách platí, ale jako službu občanům, aby se mohli na základě informací rozhodovat o tom, komu dají svůj hlas. Uvidíme, jaké budou podmínky zpřístupnění prostoru v radničním periodiku.

Nehodláme Vás zahlcovat, ale informace považujeme za velmi důležité. Záleží nám na tom, aby se dostaly k těm, kteří o ně stojí. Využijeme tedy prostředků, které budeme mít k dispozici. Kromě webu www. caslavprovsechny.cz a našeho facebooku „Čáslav pro všechny“ chystáme předvolební materiály a několik překvapení na září. Věříme, že informace budete šířit v okruhu svých známých, čímž se zvýší naše naděje na úspěch.

Na závěr mi dovolte ocitovat jednu z myšlenek Václava Havla : „Naděje není jistota, že se něco stane. Naděje ale znamená, udělat všechno, aby se něco stalo, naděje je víra, že jsou vedle vás lidé, kteří vidí a slyší to samé co vy.“

To podepisuji.
Vlastislav Málek 
Komentáře