Co jsme netušili, co víme a poslední vzkaz starosty města

Když jsem odesílal ke zveřejnění v říjnovém čísle redakci Čáslavských novin dne 13.9.2018 svůj článek s názvem „Úvaha o smyslu komunikace a nových výzev“ , tak jsme netušili :

a) zda článek bude zveřejněn s ohledem na vyjádření paní ing. Nezbedové, že předpokládá, že s ohledem na poskytnutý prostor pro prezentaci volebních stran (200 x 135 mm) nepůjde o text dotýkající se nadcházejících voleb,

b) zda článek nebude s ohledem na jeho obsah a hodnocení uplynulého volebního období přeci jen na jiném místě novin komentován

Do dnešního dne mi nedorazilo z redakce žádné vyjádření, a tak se musíme nechat překvapit. Pro případ, že by text zveřejněn přece jen nebyl, si ho dovoluji nabídnou k přečtení zde.

17. 9. 2018 se konalo poslední řádné zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v tomto volebním období. Za zmínku stojí mimo jiné závěrečná slova starosty města, jakýsi jeho závěrečný vzkaz ve funkci, v němž kromě poděkování těm zastupitelům, kteří měli podle něho konstruktivní přístup k jednání a poděkování zastupitelům, kteří již v nadcházejícím volebním období nekandidují, což zhodnotil podle svého osobního názoru za velkou ztrátu , zazněla tato starostova slova :

„Našemu městu přeji, aby mělo zastupitele, kteří budou pracovití a měli pro tuto činnost vhodné morální předpoklady. Aby to nebyli ješitové, kteří si chtějí prostřednictvím veřejné funkce uspokojovat své přehnané životní ambice, protože v takovém případě je to neštěstím jak pro většinu ostatních zastupitelů, ale hlavně pro město samotné“

Každý, ať si sám posoudí, koho se taková slova týkají. V obecné rovině je možná odsouhlasí každý. Jen si pod nimi všichni nevybaví stejné lidi, skutky a chování. Co je ztrátou pro město, neštěstím pro většinu zastupitelů a pro město, já nemám rozhodně ambice určovat ani skrytě naznačovat a soudit. Nerad bych se dostal do pozice normalizačního projevu Gustáva Husáka a jeho známých výroků :„ Nechť odpadne co je kolísavé, co je oportunistické, ať zůstane ve straně to, co je pevné, charakterní a bude za tento národ zápasit.“

Tak tedy víte, co jsme netušili a rádi Vám sdělíme i to, co víme.

Víme, že my rozhodně nemáme ambice určovat voličům, co je neštěstím či naopak spásou pro zastupitelstvo a město. O tom, koho si občané našeho města zvolí, si rozhodnou sami a jejich svobodná volba bude pro město tím šťastným rozhodnutím, protože bude výsledkem jejich osobní volby. A čím více voličů k volbám přijde, tím bude jejich výsledek odrážet skutečné mínění a vůli občanů města.

Abyste se mohli co nejlépe rozhodovat, dovolujeme si Vám nabídnou v nadcházející dnech počínaje dneškem sérii videí, v nichž budou hovořit naši kandidáti o našich programových cílech a motivaci jednotlivých z nich, proč se chtějí ucházet se o Vaši přízeň. Slibuji, že na Vás nikdo nevyskočí z popelnice a nikdo Vám nebude sdělovat, že on jedině ví, jaké je řešení problémů města. Profily našich kandidátů zhruba stíhají v Čáslavi tak oblíbený časový limit tří minut, vymezený zastupitelům pro sdělení jejich názorů. Pokud ho lehce přesáhne, nezazní zvukový signál a já věřím, že se na videa podíváte a doposloucháte je a pak se budete rozhodovat.

Těší nás, že se k hodnotám, které Čáslav pro všechny považuje za zásadní pro naši činnost, vyjádřily i některé osobnosti mimo Čáslav. I ty Vám nabídneme a budeme rádi i za Vaše názory.

Přejeme Vám krásné dny, pohodu a ve volbách se rozhodujte podle svého rozumu.

JUDr. Vlastislav Málek
lídr sdružení Čáslav pro všechny
Komentáře