Odpověď na jednu z nevyslovených otázek z anonymního pamfletu

Na závěr svého vyjádření v Čáslavských novinách jsem uvedl, že výsledek komunálních voleb přijmeme s nadhledem, úsměvem a pokorou. Jak jsme dokázali svojí reakcí, umíme stejně přijmout i slabošský anonymní útok roznášený po Čáslavi. Kolega Martin Jusko vyzval všechny, kteří mají o nás pochybnosti a chtějí se na něco zeptat, aby tak učinili osobně a obrátili se na kohokoliv z nás. Nemáme v úmyslu podávat trestní oznámení pro pomluvu na neznámého pachatele, ač by si o to některé výroky vůči kolegovi Martinovi Horskému přímo říkaly. Než by se cokoliv vyšetřilo, pokud vůbec, bude už dávno po volbách. Jedovatá slina již stejně ulpěla. Zkušenosti z velké politiky napovídají, že nejúčinnější použití špíny je v samém závěru kampaně, kdy je obtížné na vyslovené či napsané reagovat. Rozhodli jsme se v posledním týdnu zachovat maximální zdrženlivost. Vše podstatné jsme již v průběhu několika měsíců v pravidelném kontaktu s veřejností sdělili a opakovat to, co o nás a našem programu voliči vědí, nebudeme.

Rozhodl jsem se odpovědět jen na jednu nevyslovenou otázku, která může voliče zajímat a radši na ni odpovím sám, než by se toho třeba ujal někdo jiný a interpretoval by to vlastním způsobem. Týká se to mých příjmů za právní služby poskytované městu Čáslav.

V době, kdy jsem ještě nebyl zastupitelem města, jsem se zúčastnil výběrového řízení na poskytování právních služeb městu. V řízení uspěl jiný kolega. Když se tento z vážných osobních důvodů po určité době vzdal této činnosti, obrátil se na mě tehdejší starosta města, zda bych nevstoupil za stejných smluvních podmínek jako další v pořadí na jeho místo. Nabídku jsem přijal. Právní služby jsem pak poskytoval městu až do doby, než jsem se stal uvolněným místostarostou města. Pak bylo vypsáno nové výběrové řízení. Na jeho základě právní služby od této doby poskytuje kolega Mgr. Ing. Pavel Bezouška. S tímto kolegou město uzavřelo smlouvu na určitý objem hodin s tím, že dle dohody s ním a tajemníkem města, jsem část právní agendy nadále zajišťoval bezplatně já. Důvodem bylo to, že kolega docházel na úřad v jeden smluvený den. Operativu, jakož i některé věci týkající se problematiky, která spadala do agendy místostarosty, bylo výhodnější řešit tímto způsobem. Věřím, že kolegyně a kolegové – zaměstnanci úřadu, toto moje tvrzení mohou potvrdit.

Nemám důvod ani tajit to, že v závěru mého působení jako právníka, než jsem se stal místostarostou města, jsem fakturoval městu částku 35.000,-Kč měsíčně bez DPH. Advokacii jsem vykonával samozřejmě jako OSVČ a z tohoto důvodu jsem si jako každý takový podnikatel po celou dobu hradil ze svých příjmů veškeré režijní náklady spojené s výkonem své podnikatelské činnosti, zdravotní a sociální zabezpečení a výsledek mé podnikatelské činnosti jsem samozřejmě danil.

Proč to uvádím? Jako advokát jsem měl samozřejmě jistou klientelu, o kterou jsem nástupem do funkce uvolněného místostarosty a utlumení své advokátní praxe přišel. Každý, kdo podnikal, ví, co znamená opustit trh a po čase se na něj zase vracet. To neuvádím proto, abych se litoval. Byla to moje volba a důsledek toho, že po letech provozování samostatné praxe, jsem dal přednost práci v kolektivu. Vždy jsem uváděl, že se cítím jako týmový hráč a na tuto práci jsem se těšil. Když jsem na podzim 2016 rezignoval na funkci, nebylo to z důvodu, že by klesaly preference ČSSD, za kterou jsem jako bezpartijní kandidoval. Své důvody jsem podrobně uvedl na jednání zastupitelstva a v písemné podobě mohu komukoliv svůj proslov doložit, pokud by to někoho zajímalo a nedohledal by se zvukový záznam z tohoto jednání. Necítil jsem se plnohodnotným členem týmu a na radnici podle mě nevládla atmosféra, za které bych chtěl funkci místostarosty města vykonávat.

Dnes se cítím spokojený v kolektivu lidí, s nimiž názorově souzním v představě, co je to kolektivní dílo. Kdo jak dopadne ve volbách rozhodnou voliči a tím se vracím na začátek mého dnešního vyjádření.

S přáním klidného a slušného týdne

Vlastislav Málek


Komentáře