Zastavme to společně!

Kritické názory a otevřená diskuse jsou nepochybně hnacím motorem demokratické společnosti. Čáslav pro všechny se k těmto principům hlásí a sama v posledních měsících prezentovala řadu kritických sdělení. Vždy ale bylo jasné, kdo je sděluje, ať už je někdo pronášel na zasedání zastupitelstva nebo se jednalo o písemný text.

Před dvěma dny jsme zveřejnili naše vyjádření k anonymním letákům, které byly šířeny o víkendu v Čáslavi s úmyslem poškodit dva čelní představitele našeho sdružení. Zřejmě bylo toto naše vyjádření s konstatováním, že k tomu přistupujeme s nadhledem a nebudeme podávat z toho důvodu trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu, pochopeno jako naše slabost.

V Kutnohorském deníku byl dne 2.10.2018 publikován on-line rozhovor se stávajícím starostou města Ing. Strnadem. Rozhovor byl označen jako komerční produkt nikoli redakční sdělení s konstatováním, že starosta obhajuje ve volbách konaných 5.-6.10 svůj post. To, že nemáme přímou volbu starosty a že nadcházející volby do zastupitelstev obcí rozhodnou toliko o jejich složení a ti pak starostu zvolí na ustavujícím zasedání zastupitelstva, je celkem zanedbatelný detail v porovnáním, co následující on-line rozhovor přinesl.

V rozhovoru se znovu objevují závažné nedoložené informace, shodné s těmi z anonymního čáslavského letáku, které jsou způsobilé ovlivnit nadcházející volby. Ty nejzávažnější jsou skryty v položených otázkách neidentifikovaných tazatelů obsahujících konstatování, na které starosta reagoval a odpovídal. Možná to na někoho nepůsobí jako spartakiádní cvičení, v němž perfektně na sebe vše navazuje. Určitě i někdo věří, že respondent otázky neznal, nebyly pověstnou nahrávkou na smeč s tím, že za obsah otázek respondent nemůže zodpovídat. Zvlášť pokud mezi položenými dotazy byly i tzv. „otázky na tělo“ týkající se starosty. Kdyby nebyly již mnohokrát dříve položeny a odpovědi známy.

Nelze pominout obšírný dotaz údajné tazatelky uvádějící, že žije v Kutné Hoře, která než položila otázku, zhodnotila morální profil lídra kandidátky a podnikatelské aktivity „zastupitele“ Čáslavi ( s uvozovkami to je v Kutnohorském deníku uvedeno, aniž by bylo zřejmé proč ) Martina Horského, o němž tazatelka uvedla, že sama dobře ví jak v Kutné Hoře podnikal a obvinila ho bez jakýchkoliv důkazů z trestné činnosti. “ Ví to pan starosta ? Ten se skromností sobě vlastní odvětil : „Nezlobte se, ale k této otázce se nebudu vyjadřovat“. Nemusel, vše podstatné, co mělo být sděleno, již zaznělo v otázce. Jak snadné je někoho zdiskreditovat a obvinit z nekalého či dokonce trestného jednání bez jakéhokoliv doložení důkazu.

Předpokládám-li, že redakce odmítne sdělit identitu tazatelky šířící informace o Martinu Horském s odkazem na ochranu svého zdroje ( ačkoliv se nejedná o redakční sdělení, ale o komerční produkt, tedy zaplacený obsah, aby bylo všem srozumitelné ) a nepřiměje ji k tomu ani etický kodex, podle kterého by se neměl novinář podílet na jednostranném zveřejňování nepodložených informací způsobilých ovlivnit volby, pak nemáme jinou možnost, než

Vyzvat : 


1. Samotnou tazatelku, šířící v otázce položené starostovi města Čáslavi v on-line rozhovoru dne 2. 10. 2018 jí údajně dobře známé informace o podnikání Martina Horského, aby tato svá tvrzení obratem doložila nebo se za své výroky omluvila.

2. Redakci Kutnohorského deníku ke zveřejnění tohoto našeho stanoviska, neboť údaje zveřejněné ve výše uvedeném rozhovoru se starostou Čáslavi se hrubě dotýkají cti občana a kandidáta v komunálních volbách a zároveň i ke stažení této části rozhovoru z webu deníku.

3. Volební strany registrované pro komunální volby do Zastupitelstva města Čáslavi, aby se vyjádřily k tomu, zda se distancují od šíření a podílu na šíření nepodložených anonymních sdělení dehonestujících kandidáty v nadcházejících volbách.

V Čáslavi dne 3.10.2018

JUDr. Vlastislav Málek
lídr občanského sdružení
Čáslav pro všechny
volební strana č. 2


Komentáře