Vyjádření k výšce skládky od 21. základny taktického letectva Chotusice

V minulém týdnu navštívil pana starostu JUDr. Vlastislava Málka velitel 21. základny taktického letectva Čáslav - Chotusice plukovník gšt. Ing. Petr Tománek. Jedno z témat schůzky byla skládka komunálního a nebezpečného odpadu v Čáslavi a její dopad na provoz letiště. Na tomto místě bylo původně uvedeno písemné vyjádření pana plukovníka k výšce skládky z hlediska ochranných pásem letecké základny. Na jeho žádost, kterou respektujeme, došlo následně k odstranění vyjádření. Zveřejnění komunikace za účelem informovanosti veřejnosti ale současně považujeme za oprávněné a účelné.

Komentáře