Zpráva o financích spolku za 4. čtvrtletí 2018

S příchodem nového roku zveřejňujeme zprávu o stavu našeho bankovního účtu a příjmech/výdajích za uplynulé čtvrtletí, tedy za období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.
Příjmy
Výdaje
Zůstatek účtu k 31.12.2018
28 500 Kč
(8 příspěvků)
29 808 Kč předvolební videospoty
7 444 Kč
10 327 Kč tisk a výlep předvolebních plakátů a letáků
5 927 Kč inzerce Facebook a YouTube
1 890 Kč inzerce Čáslavské noviny
29 Kč transakční poplatky banky
V uplynulém období došlo k úhradě zbývajících nákladů na volební kampaň pro proběhlé komunální volby, po níž na účtu zůstala rozumná rezerva, která bude v budoucnu využita na financování provozu spolku, například pronájmu webové domény a webhostingu.
Protože v roce 2019 na účtu neočekáváme významné pohyby, dovolíme si upustit od čtvrtletní frekvence zveřejňování zprávy o financích a připravíme až roční přehled začátkem roku 2020, případně dříve, pokud dojde k nějakým významnějším transakcím.
Na závěr to nejdůležitější – děkujeme tímto všem dárcům, kteří na účet 2901342867/2010 poslali svůj příspěvek, a to bez ohledu na výši, protože i malé částky pomáhají.
Děkujeme za Vaši podporu a projevenou důvěru!

Komentáře