Zpráva o financích spolku za rok 2020

S příchodem nového roku zveřejňujeme zprávu o stavu našeho bankovního účtu a příjmech/výdajích za uplynulý rok, tedy za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Příjmy

Výdaje

Zůstatek účtu k 31.12.2020

5 519,- Kč
(5 příspěvků)

421,- Kč (hosting caslavprovsechny.cz)

6 054,- Kč

Děkujeme tímto všem dárcům, kteří na účet 2901342867/2010 poslali svůj příspěvek, a to bez ohledu na výši, protože i malé částky v součtu pomáhají. Věříme, že v nadcházejících letech bude aspoň pro některé z Vás snazší nás podpořit díky daňovým změnám, k nimž aktuálně došlo, a že nám tak postupně pomůžete připravit se na výdaje spojené s volební kampaní v roce 2022.

Děkujeme za Vaši neustávající podporu a projevenou důvěru!
Komentáře