Komediální herci, kouzelníci a zpěváci

Pan ing. Strnad ve svém příspěvku do NNovin 3. ledna označil naši odlehčenou silvestrovskou fotku s kalendářem pro rok 2022  v reakci na rozhodnutí opozičních zastupitelů nepřiznat starostovi a místostarostovi města žádnou odměnu v roce 2022 za náš  možný pokus proniknout mezi komediální herce. Fajn, jsme rádi, že se lidé na Silvestra baví. A těší nás, že se nám ing. Strnada podařilo inspirovat a dal se na dráhu kouzelníka. 

Jen kouzelník dokáže tak kouzlit se slovy a daty, aniž by předložil argumenty. Bravo.

V čem spočívají tato kouzla ? Tak třeba těch 10 miliónů na zeleň srovnávat se čtyřmi milióny předchozích let ? Jaká jsou přesná data ?  Žádných 10 miliónů na zeleň město nevynaložilo. Celkové náklady na paragrafu 3745 – veřejná zeleň činí 6.380 tis. Kč. Z toho je 1.463 tis. Kč na pořízení mobiliáře ( v roce 2020 to bylo jen 140 tis Kč).  Na nákup a obměnu zemědělské techniky město vynaložilo v roce 2021 celkem 2.233 tis. Kč ( v roce 2020 to bylo pouze 151 tis. Kč ), za zeleň včetně sekání v roce 2021 město zaplatilo 2.684 tis. Kč, ( v roce 2020 to bylo 3.596 tis. Kč ). 

Takže ne 10 miliónů, ale 6.380 tis. Kč. 

Pořídili jsme mobiliář, zahradní techniku, na sekání šetříme a náklady v dalších letech se budou jen snižovat vzhledem k jednorázovým nákladům na pořízení techniky. Tabulku s veškerými náklady na zeleň obdrželi všichni zastupitelé a je k dispozici i veřejnosti. Kouzlit a manipulovat s těmito daty chce fakt umění.

Nemocnice ? Taky skvělý kousek. To jsme zase údajně nedali cituji : …„na jednoznačné argumenty a drželi jsme ve funkci člověka, který dovedl nemocnici téměř ke krachu.“ Těmi argumenty mělo být zřejmě kompro na předchozího ředitele, náhle doručené před červencovým mimořádným jednáním zastupitelstva v roce 2020 ve formě dopisu jistého pochybného pana Tocháčka před jednáním zastupitelstva. Nic na tom, že všechna jeho sdělení byla vyvrácena. 

Nemocnice nekrachuje, ekonomické výsledky jsou nadstandardní. Dočasné uzavření lůžkového interního oddělení nás mrzí. Personální situace není snadná, postupně se stabilizuje a jistě bychom uvítali nějaký snadný trik, jak mávnutím kouzelné hůlky nahradit internisty, kteří hromadně odešli v srpnu. Jasně, kvůli řediteli a nám, jistě bude zdůrazněno.  Ředitel již v nemocnici od konce května nebyl, ale stejně za to můžeme. Anesteziology již máme, internisté přicházejí.

Krize podle ing. Strnada v nemocnici nekončí a důkazem má být to, že má být prodloužena smlouva s krizovým týmem , což město jen v roce 2021 stálo podle něho více než milión. Působení krizového týmu v nemocnici skončilo k 31.12.2021. Velmi se osvědčilo a finance, které nemocnice na jeho působení vynaložila, byly dobrou investicí a uchránilo nás to od větších dopadů za dlouhodobě neřešené některé problémy. Vynaložené finance za pět měsíců usilovné práce interim týmu  představují 0,56 % ročních mzdových nákladů městské nemocnice. Nevedlo to v žádném případě ke krachu nemocnice, nebylo cestou k jejímu převodu do soukromých rukou, jak členové ČSSD avizovali. Pokud se paní ředitelka nemocnice rozhodne využít služeb paní Mgr. Šuškové, Mgr. Matýs a Ing. Becka pro speciální rozvojové cíle zejména v personální oblasti a hradit to ze svého rozpočtu, bude to její rozhodnutí, ke kterému má od vedení města souhlas. Není třeba neustále veřejnost strašit. Co takhle zkusit přijít s něčím pozitivním ?

A na závěr. Nikdo nezpochybňuje právo zastupitelů hodnotit starostu a místostarostu a rozhodnout o nepřiznání odměny za naši práci pro město. Jen by bylo vhodné argumentovat a sdělit své důvody na jednání, když se o tom jedná. Přijít s tím ex post a ještě s takovým účelovým zdůvodněním, je fakt úsměvné. 

A ještě v jednom se Ing. Strnad mýlí. Rozhodnutí opozice v nás není hluboce uloženo jako křivda, jak si myslí. Jsme nad věcí více, než si umí ing. Strnad a jeho spolustraníci představit.  Jen se dokážeme pobavit stejně jako řada spoluobčanů nad motivy a dodatečným vysvětlováním postoje opozičních zastupitelů.

Komediálními herci nejsme rozhodně víc, než je Ing. Strnad kouzelník a manipulátor. Nepochybně se přidá i sbor  jeho podporovatelů, který bude zpívat v duchu kdysi známého hitu Dalibora Jandy : „Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš, kamaráde, já jsem vyhrával.“   Zejména ten minulý čas musí vadit.

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města ČáslaviKomentáře