Poslání, cíle a hodnoty spolku Čáslav pro všechnyKdo jsme

Občanské sdružení „Čáslav pro všechny” je spolkem lidí, kteří sdílí společné hodnoty, mají zájem ovlivňovat dění ve městě jako aktivní zástupci veřejnosti a kterým jde o dlouhodobý a všestranný rozvoj Čáslavi.

Chceme, aby rozhodování ve městě probíhalo na základě veřejné diskuse a ve prospěch občanů, nikoliv podle potřeb různých zájmových skupin formovaných na základě stranických, profesních či jiných úzkých zájmů.

V komunálních volbách chceme nabízet kvalitní program a kompetentní kandidáty pro jeho realizaci.

Naše cíle

Realizací již rozpracovaných projektů a našich programových návrhů chceme zajistit udržení a rozvoj kvality života v městě. K tomu chceme efektivně využít i příležitosti plynoucí z nového dotačního období EU.

Chceme zvýšit zájem občanů o dění v našem městě a posílit jejich aktivní zapojení do veřejného života.

Rádi bychom, aby naše město bylo dobrým partnerem i pro okolní obce v našem regionu.

V komunálních volbách v roce 2022 chceme získat dostatek mandátů pro vytvoření většinové koalice.

Naše hodnoty

Slušnost a respekt k odlišným názorům.

Otevřenost a transparentnost.

Předcházení střetům zájmů.

Odpovědnost.
Komentáře