VOLEBNÍ PROGRAM - CHYTRÁ ČÁSLAV | volný čas, sport, cestovní ruch

 CHYTRÁ ČÁSLAV | volný čas, sport, cestovní ruch

Široká nabídka možností pro aktivní trávení volného času ve městě umožňuje jeho obyvatelům věnovat se činnostem, které je naplňují, u kterých si odpočinou, setkají s přáteli nebo kterými se udržují v kondici. Úkolem města je poskytovat jim k tomu potřebné zázemí a podporovat činnost spolků a klubů, které toto zázemí naplní životem, tedy konkrétními zájmovými a sportovními aktivitami pro děti i dospělé. K tomuto úkolu se hlásíme a rádi bychom potřebné zázemí nejen rozvíjeli modernizací či budováním nových zařízení, ale také ho udržovali řádnou péčí, aby ve stejné kvalitě sloužilo i nadále.

Za zvlášť důležitý cíl v rámci podpory konkrétních aktivit považujeme výchovu dětí a mládeže k zájmovým činnostem a sportu.

V oblasti cestovního ruchu považujeme za důležité aktivně propagovat nejvýznamnější čáslavské společensko-kulturní akce v celostátním měřítku a tím posilovat obraz našeho města jako místa, které stojí za návštěvu, protože v něm lze něco zajímavého zažít. S tím se přirozeně pojí i potřeba být vůči turistům vstřícní a srozumitelní a pracovat i na rozvoji nabídky aktivit, které zde mohou podniknout.

Konkrétně bychom v této oblasti chtěli podniknout tyto kroky:

  • vybudování nového skateparku a hřiště na parkour

  • zřízení arboreta a posílení funkce odpočinkového místa na Hrádku

  • příprava na rozšíření koupaliště ve Vodrantech o zážitkový bazén pro děti (vybavený tobogany, prknem na skákání apod.)

  • zřízení lezecké stěny

  • podpora rekonstrukce Sokolovny, např. formou poradenství v oblasti projektu a žádostí o dotace

  • celostátní i regionální propagace významných akcí konaných ve městě

  • rozšiřování služeb infocentra jako vstupní brány do města pro turisty 

  • podpora zřízení nové expozice ve věži kostela sv. Petra a Pavla věnované dějinám kostela i města

  • prohlubování spolupráce v rámci trojlístku měst Čáslav-Kolín-Kutná Hora

  • zřízení parkovacího stání pro několik obytných vozů (tzv. Stellplatz)
Komentáře