Předběžná zpráva o financování předvolební kampaně Čáslav pro všechny

 Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám přehled o nákladech, které jsme dosud vynaložili nebo ještě plánujeme vynaložit na realizaci naší předvolební kampaně pro nadcházející komunální volby, které se konají 23. – 24. září.

Již uhrazené náklady v Kč do 5. 9. 2022:

Plakáty na výlepových plochách

8 225

Fotografie kandidátů

8 560

Materiály do schránek

7 439

Celkem uhrazeno

24 224


Další plánované náklady v Kč k 5. 9. 2022:

Materiály do schránek

11 217

Venkovní propagační objekt

18 000

Billboardy

10 500

On-line propagace

10 000

Video spoty

100 000

Celkem plánováno

149 717


K 5. 9. jsme na našem účtu disponovali částkou 112 972,- Kč, kterou jsme získali formou dobrovolných příspěvků od našich členů. Na rozdíl od některých politických stran nemáme žádné sponzory ani příspěvky z veřejných rozpočtů. Rozhodně nečerpáme žádné dodávky služeb nebo materiálu na úkor městského rozpočtu, jak naznačují některá vyjádření opozičních kandidátů. Takový způsob financování kampaně nám není vlastní a byl by v rozporu se samou podstatou naší motivace ke kandidatuře.

Po ukončení kampaně plánujeme zveřejnit finální přehled skutečně realizovaných nákladů a příjmů na jejich pokrytí. Vnímáme to jako výzvu i pro ostatní volební strany, aby i ony rozkryly náklady na svou kampaň a zdroje jejich financování.

Věříme, že předvolební kampaň je nezbytným prostředkem, jak široké veřejnosti představit naši vizi, náš program a naše kandidáty. Proto nelitujeme financí a energie, které do ní vkládáme, a snažíme se je využít s maximální efektivitou. Budeme vděční, když nám s financováním kampaně pomůžete i Vy svým drobným příspěvkem na účet 2901342867/2010.

                                                                                                                              

Členové spolku Čáslav pro všechny
 

Komentáře

  1. In its ethical facet, though playing normally has a foul which means, yet we might apply to it what was mentioned about betting. On certain circumstances, and other than extra or scandal, it isn't sinful to stake money on the problem of a recreation of probability any greater than 토토사이트 it's sinful to insure one's property towards threat, or deal in futures on the produce market. As I might make a free present of my own property to a different if I choose, so I might agree with another handy over to him a sum of cash if the problem of a recreation of cards is apart from I anticipate, whereas he agrees to do the identical in my favour in the opposite occasion. Gambling, or gaming, is the staking of cash or different thing of worth on the problem of a recreation of probability. It thus belongs to the category of aleatory contracts which the acquire or lack of the parties is determined by} an uncertain occasion.

    OdpovědětVymazat

Okomentovat