Srovnání aneb když dva dělají totéž, není to totéž

 

Vlastislav Málek, 21. 4. 2023

Většina má právo prosazovat svůj program a své vize. Menšina může navrhovat svoje představy. O tom je demokracie. Po půl roce od voleb je jasné, že nám nebude souzeno prosadit nic. Dokonce by nám neprošel ani vlastní názor na barvu růže ve znaku ČSSD. Byl by to jistě politický názor a ten nám nepřísluší zveřejňovat a proto by byl odmítnut.

Nedávno jsem zahlédl v televizi Romana Berbra, bývalého fotbalového bosse nacházejícího se nyní v pozici obžalovaného před soudem a napadly mě hned dvě srovnání naší místní situace s fotbalovým prostředím. Roman Berbr vždy uměl valné hromady. Nikdy se neschválilo na valné hromadě FAČR, co by se příčilo jeho zájmům a kdo se mu před časem postavil, se zlou se potázal. Buď skončila jejich sportovní kariéra nebo se kritici ocitli dokonce před soudem pro pomluvu. Jednoho z nich jsem měl čest v soudní při zastupovat. Nyní tam stojí on a nechápe proč, je překvapený a je samozřejmě čistý jako lilie.

Ten, kdo šikanoval druhé, se dnes cítí obětí, je šikanován. Šikana může mít různé podoby, přičemž mimo jiné dochází k ponižování lidské důstojnosti a cti. Může zanechat trvalé následky. Setkáváme se s tím mnozí. Záleží na „prahu citlivosti“, jak se s tím dokážeme vypořádat. Osobně jsem to zvládal bez psychofarmak. Bez nemocenské jsem se zvládl i po totální endoprotéze kyčelního kloubu vrátit po třech týdnech do úřadu připravený pracovat a odolávat i náporu nenávisti, kterou proti mně i mým kolegům vytvářeli jistí lidé, kteří jsou teď šťastní za změnu na radnici.

Vedení města dnes hojně šíří informace o šikaně na úřadě za dobu našeho působení na radnici a padají údaje o vysokém počtu lidí, které jsme měli vyštvat z úřadu. Nevycházím z údivu. To tvrdí lidé, kteří dnes činí neskutečný nátlak mající za cíl dosáhnout odchodu tajemníka z úřadu. Četl jsem zdůvodnění, kterým ředitel KUSK odůvodnil odmítnutí souhlasu k návrhu starosty města na odvolání tajemníka z funkce. Vřele doporučuji k pečlivému studiu. Radnice ho bude muset zveřejnit, protože tak ukládá zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Je tam toho více, co stojí za přečtení. Některé pasáže jsou šokující. Důkazem o hrubém porušení pracovní kázně ze strany pana tajemníka spočívajícím v jeho údajné neomluvené nepřítomnosti v práci 28.12.2022 mělo být čestné prohlášení místostarostky města paní Mgr. Vaculíkové. To ale vyvrátilo hned několik důkazů. Kromě schválené půldenní dovolené pak mimo jiné čestné prohlášení dvou pracovnic úřadu potvrzující přítomnost tajemníka v práci v další části dne, dále elektronické schvalovací procesy, které nemohl prokazatelně pan tajemník provádět jinde, než v budově úřadu.

Zlatým důkazním hřebem pro šikanózní jednání spočívající v hloupém nařčení z absence v práci je ale zápis z jednání rady města, která se ten den konala a které byl pan tajemník přítomen a odpovídal na něm na dotazy radních, což ze zápisu z tohoto jednání vyplývá.

Mnohé může být věcí výkladu a různého pohledu na některé události a činy. Toto se ale jinak, než účelová šikana a zlovůle vykládat nedá. Doporučuji si počkat a přečíst si celé zdůvodnění neudělení souhlasu ze strany ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje k odvolání tajemníka Ronovského z funkce.

Věřím, že čtenáře nepřekvapí zdůvodnění, proč ředitel KUSK návrhu nemohl vyhovět. Ono holt právo je právo. V tomto světle nepřekvapilo zase mě, že starosta Čáslavi ing. Strnad v komentáři pro článek v MF DNES dne 18.4.2023 uvedl : „ Pro stanovisko ředitele Loušky nemám rozumné vysvětlení.“ To chápu. To Roman Berbr taky nepochopil, proč stojí před soudem.

Mně je jasné jedno. Dalších 3,5 roku na jednání zastupitelstva neprosadíme nic, co se radniční koalici nehodí. Mnozí nám kladou otázku, zda se dá vydržet tam sedět a být za fackovací panáky radnici, zejména tomu bijci za demokracii s knírem a tomu pánovi, co si vždy po zahájení bodu dotazy a připomínky občanů bere slovo a napadá nás. Nebyli jsme zvoleni, abychom radnici dělali radost. A naše rezignace by byla velkým důvodem k jejich radosti. Takže vydržet musíme.

A pak nás těší, že o některých důležitých záležitostech, mezi které patří i rozšíření skládky nemohou současní čáslavští mocní rozhodnout sami. Zde se bude moci veřejnost vyjadřovat a nebude o tom rozhodovat jen tým koaličních zastupitelů ve spojení s AVE CZ.

Rozumím tomu, že lidi unavuje stálá výměna názorů, dva nesmiřitelné tábory, které se nemohou shodnout. Naděje tu je. V Kutné Hoře to vypadalo před lety obdobně. Třeba se i v Čáslavi najde podobný Lukáš Seifert, současný kutnohorský starosta, který bude kultivovat místní politické prostředí a osvobodí Čáslaváky od Strnada a Málka v křesle starosty.

Komentáře