MALÁ MĚSÍČNÍ INVENTURA

Tak jsme na konci prvního měsíce existence webových stránek a facebooku našeho spolku „ Čáslav pro všechny.“ Jaké jsme získali poznatky ?

Víme, že návštěvnost obou je vysoká. Reakce a připomínky jsou především v osobním kontaktu. Podporují nás v aktivitě.

Pokud jde o písemné reakce na facebooku, není pro nás překvapením, že nejsou četné. Převládá opatrnost v projevení názoru. Až na výjimky, kdy se projevuje klasická zloba a zaujatost. Závěr? Cesta ke svobodné výměně názorů, v níž jde zejména o obsah, zdá se být trnitá a bude pozvolná..

Zveřejněný osobní názor jednoho z členů spolku na rekonstrukci chodníků v Tyršově ulici přinesl souhlasné vyjádření, odmítavé stanovisko s věcnou argumentací i úvahu, jestli teď jako můžou všichni do všeho kecat??

Určitě mohou všichni vyjádřit svůj názor. A proč ne? Oddělme svobodnou výměnu názorů od odpovědnosti za rozhodnutí. Nevidím nic špatného, když bude nastoleno téma a k němu se povede diskuse. Ten, kdo rozhoduje, nakonec má právo i povinnost rozhodnout a s tím je spojená i jeho odpovědnost. Než rozhodnutí přijme, může znát názory lidí. Nepředpokládám, že by realizace opravy chodníků v Tyršově ulici odporovala normám. Čas a praxe ukáže přínosy či nevýhody zvoleného řešení.

Lze z toho všeho nalézt nějaké pozitivum?

Město bude třeba v rámci navazujících prací na projekt revitalizace zeleně rekonstruovat chodníky, cestičky u Podměstského rybníka. Nestálo by za to před realizací znát názor veřejnosti, jaké cesty zde chceme, jak se po nich bude chodit, jezdit s kočárky ? To přeci nejde brát jako nějakou rebelii a být tím pohoršen by snad mohl být jen ten, kdo jiný názor slyšet nechce.

Vyslechli jsme několik připomínek, že jsme kritičtí a hledáme negativa. Nevyhledáváme. Pokud jsme zveřejnili některé informace o hospodaření Grandu a o způsobu jeho projednávání, tak to bylo jen konstatování fakt a skutečností. Přesně v duchu jedné ze zásad spolku – podporujeme otevřené, pravdivé informování veřejnosti o chodu, směřování rozvoje a hospodaření města a všech jeho organizací.

Pokud jde o postupné představení jednotlivých členů spolku, jde o vlastní, svobodné vyjádření každého člena, který se stal členem spolku a tímto se představuje veřejnosti a sděluje své motivy pro zapojení do veřejného života. Rozhodně spolek nikomu nevede ruku. Jsme demokrati a v tomto směru jde každý za sebe se svou kůží na trh.

Rád budu končit optimisticky. Další naší zásadou je, že „My všichni jsme Čáslav“ a podílíme se nebo jsme se podíleli na jejím rozvoji. Budeme zveřejňovat profily lidí a to nejen těch veřejně či mediálně známých, ale i těch, kteří „jen“ vykonávají dobře svou práci a přispívají tak k rozvoji města i spokojenosti ostatních Čáslavanů.

První profil věnujeme čestnému občanovi města, našemu rodákovi panu Josefu Svobodovi.


Vlastislav Málek
člen spolku
Čáslav pro všechny,z.s.

Komentáře