Vyvážené zpravodajství…..nebo Divoká kachna ?

Dne 18.9.2017 se konalo jednání zastupitelstva města Čáslavi. Hned v jeho úvodu se pokusili odpadlíci, kteří byli zvoleni za Českou stranu sociálně demokratickou a dnes by chtěli vystupovat a mluvit za Čáslav pro všechny, narušit poklidný průběh volby radního. Předložili dokonce společný návrh se zastupiteli za ODS a Šance pro rodinu na zvolení zastupitelky Mandákové radní města Čáslav. Předkladatelé zmiňovali lepší informovanost zastupitelů ze svých řad o jednáních rady. To ale je proti bytostnému zájmu vedení města, které již v minulosti poukazovalo na to, že některé věci ani v radě projednat nelze, protože dochází k únikům z těchto jednání. Dále se předkladatelé dovolávali poměrného zastoupení s tím, že by tato radní zastupovala pět zastupitelů. Upozorňovali na to, radní za Evropské demokraty a hnutí ANO zastupují vždy tři zastupitele z těchto uskupení. Naštěstí pozorný zastupitel Evropských demokratů Jerie vysvětlil, co to je poměrné zastoupení až že v úvahu připadalo jen poměrné zastoupení jednoho ze dvou komunistických zastupitelů. Pak jsme již společně takovou představu navrhovatelů nepřipustili a vlastní volba již proběhla hladce. Novým radním byl zvolen pátý zastupitel z osmi zastupitelů ČSSD Jan Spáčil.

Většinou se nám dostavují na jednání zastupitelstva občané s připomínkami a požadavky, které následně vyřešíme. Včera nás zaujalo velmi pozitivní vystoupení občanky z Tupadel, která nám poskytla jiný pohled na naše město, než který sami máme. Velmi si pochvalovala nové chodníky, zvlášť se jí líbil ten u nádraží, kde se jí dříve velice špatně chodilo. Dnes je to nádhera, říkala i na úřadě a tam ji doporučili, ať to řekne zastupitelům. Porovnala i úroveň stavebních prací chodníků v Čáslavi a Tupadlech a srovnat se to nedá. V Čáslavi to musí dělat opravdu dobrá firma. Děkujeme.

Významným bodem jednání bylo rozpočtové opatření. Jsme rádi, že se podařilo uhájit dostavbu hotelového ubytování včetně vybavení za 20 mil. korun a můžeme začít hned. Rada již schválila 5.9.2017 zahájení zadávacího řízení na stavební práce. Rychle dokážeme vybrat zhotovitele a můžeme stavět. Námitky zastupitelů Horského, Mandákové, Málka, že chybí byznys plán, že nevíme, kdo bude ubytování provozovat a spoustu jejich dalších námitek zbylí zastupitelé razantně odmítli. Jak uvedl zastupitel Hasík : „ Hotel je služba občanům a podnikání a byznys do toho nepleťme." Stejně dopadl i zastupitel Málek s námitkami proti rekonstrukci Infocentra. Zřejmě nepochopil význam nových moderních technologií, interaktivních tabulí, které zlepší služby turistům i zaměstnancům informačního centra. Více jak milión korun na tuto akci nejsou marnou investicí, turisté tápající v našem městě, kde je kostel sv. Petra a Pavla, to jistě ocení.

Pak už zbylo jen se vypořádat s již poněkud trapnou opakující se snahou členů kontrolního výboru vnucovat zastupitelstvu a veřejnosti údaje o hospodaření středisek Čáslavské servisní, tedy Grandu, aby bylo jasné. Ptáme se, o co jim jde ? Záměr s restaurací byl dobrý, nepodařil se, ale jak všichni radní s podporou zastupitele Jerie již minule říkali : „Včas jsme to zastavili, to bylo správné rozhodnutí a nešlo jinak. Ztráta se uhradí z dotace poskytnuté Čáslavské servisní, tak proč se k tomu stále vracet." Kontrolní výbor předložil účetní údaje, ale jak řekl starosta : „ Těm číslům nevěřím, nemám je ověřená a proto je nemohu schvalovat." A zastupitelé svému starostovi věří. Námitka, že za účetnictví odpovídá jednatel a ten se zodpovídá radě v působnosti valné hromady společnosti a že tedy měla společnost dost času informace a data projednat a přijmout opatření, byla nepodstatná. Ostatně na to, která data jsou špatná a proč, odpověděla jednatelka paní Hamplová – šlo o část mzdy pracovníka majícího na starost nejen zimní stadion ale též ostatní sportoviště. Tak to snad pochopí i ti věčně rebelující zastupitelé, že to poskytuje zcela zásadně jiný obraz o hospodaření zimního stadiónu, kde tím pádem klesnou náklady. Sice stejnou měrou vzrostou u střediska sportoviště, ale to snad každý pochopí, že to není předmětem kontroly.

Výtka zastupitele Málka, že od počátku měl pochybnosti o vážnosti úmyslu ustavit kontrolní výbor s cílem, aby kontroloval, přinášel data a informace, z nichž by se pak vyvozovaly závěry a že dosavadní přístup ke kontrole vnímá jako nedostatek respektu k práci a času druhých, vyzněla již jen jako trapný projev frustrace člověka, který neunese, že v demokratické společnosti rozhoduje většina. Snad i proto přešel starosta takový atak s nadhledem a vůbec na to neodpověděl.

To, že se k obsahu zprávy kontrolního výboru zastupitelstvo po třech hodinách zbytečných průtahů a nekonečných diskusí, již ani nedostalo, snad ani nemůže nikoho překvapit. Jak opět trefně poznamenal zastupitel Jerie : „ Z jednacího řádu už je tady trhací kalendář, zde už může vystupovat každý ke všemu a opakovaně."

Jistě se k tomu někdy v budoucnu zastupitelstvo vrátí, až si to v Grandu „sedne" , až budeme vědět přesné podmínky pronájmu barů v sále, až budeme vědět, kdo bude provoz řídit, až….Je na to čas.

Přes všechny potíže, zvýšený tlak, kteří někteří zastupitelé opakovaně a nesmyslně vytvářejí, se podařilo díky panující zjevné názorové jednotě koaličních i opozičních zastupitelů všechny důležité body projednat ke spokojenosti všech. Tedy téměř všech. Nezbývá než doufat, že ti kteří se snaží neustále zanášet rozbroje, diskutovat a rozdělovat naši veřejnost, s čímž znovu neuspěli, snad jednou pochopí, že si naše krásné město rozvracet nedáme.

Omlouváme se všem čtenářům, kteří by se snad domnívali po přečtení této odlehčené zprávy, že je oficiálním radničním zápisem z jednání zastupitelstva nebo tiskovou zprávou určenou pro Čáslavské noviny či jiná spřátelená zpravodajství. Podobnost je čistě náhodná.

Komentáře