Městská nemocnice na programu jednání zastupitelů

Hladinu veřejného zájmu velmi zčeřily informace, které byly sdělovány začátkem listopadu zaměstnancům Městské nemocnice v Čáslavi o připravované změně právní formy městské nemocnice s dopady, které by takové řešení mělo pro její  zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že tyto kroky nebyly projednány se zastupiteli města ani k tomu nebylo dosud přijato žádné usnesení městské rady, reagovali na to zastupitelé, kteří jsou členy spolku Čáslav pro všechny podáním žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, kde by jediným bodem tohoto zasedání byla situace v městské nemocnici. Během víkendu se k žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva připojilo k naší trojici (Honzíček, Horský, Málek ) pět dalších zastupitelů (Provazníková, Jerie, Richter, Mandáková, Blažej). Tím byla splněna zákonná podmínka dle § 92 odst. 1 zákona o obcích, podle něhož je starosta  povinen svolat zasedání zastupitelstva, pokud o to požádá alespoň jedna třetina zastupitelstva.

Termín, místo a program zasedání zastupitelstva musí být oznámeny obvyklým způsobem alespoň sedm dní před konáním zasedání.

O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat. Dotazy a připomínky můžete zasílat přímo našim zastupitelům, zeptat se osobně vedení města nebo městské nemocnice můžete samozřejmě i  na jednání zastupitelstva.


Komentáře