ZUŠ Band orchestr nadchl Dusíkovo divadlo

Ve středu 15.11.2017 se konal v Dusíkově divadle benefiční večer, v němž „ZUŠ Band orchestr“  pod vedením Vladimíra Jelínka hrál ve prospěch „Cesty životem bez bariér, z.s.“

Jednalo se o velice vydařenou akci, v níž se spojila hudba, zpěv a tanec v podání absolventek Tanečního studia Art, s dobročinností účinkujících. Výtěžek ze vstupného věnovali účinkující spolku Cesta životem bez bariér, za který poděkovala za podporu jeho předsedkyně Mgr. Petra Hnátová. Po sportovcích, kteří podpořili spolek loni při vyhlášení nejlepších sportovců města, tak i letošní příspěvek tradičního benefičního koncertu věnovali účinkující správným směrem.

Ještě něco jsem včera na koncertě vnímal. Ohromnou vlnu pozitivní energie, kterou účinkující posílali do publika. Ze všech vystoupení vyzařovala radost z hudby a  tance, vzájemný respekt mezi hudebníky a jejich kapelníkem, který je na jevišti jedním z nich. Je vidět, že si to společně užívají, vzájemně se obohacují a šíří radost a pohodu. Až dojemně vyzněl okamžik, když se účinkující ve finálové části koncertu vzájemně objali kolem ramen, jak to známe od hokejistů z Nagana. Ovace na závěr koncertu i vytleskané přídavky byly důkazem, že i diváci si přišli na své.

Zvláštní poděkování patří kapelníkovi Vladimíru Jelínkovi, který má nespornou zásluhu na tom, se tolik mladých lidí s takovou vervou věnuje působení v ZUŠ Band orchestru a navíc jim není cizí solidarita a empatie k druhým. Skvělé je, že to není náhoda, nejde o jednorázovou akci, o čemž svědčí i zmapování aktivit orchestru v jednom z minulých dílů TV Čáslav.

Děkuji za příjemný zážitek a přeji všem účinkujícím, ať jim jejich elán, láska k umění a vztah k lidem vydrží.


Vlastislav Málek


Zdroj fota: svoboda.info

Komentáře