Audiozáznamy a zápisy z jednání zastupitelstva budou dostupné


Zastupitelé na svém zasedání 11. 12. 2017 hlasovali o úpravách jednacího řádu zastupitelstva. V rámci připomínkového řízení podala paní zastupitelka Mandáková návrhy na to, aby audiozáznamy pořizované na jednání zastupitelstva byly na požádání dostupné i veřejnosti (po anonymizaci z důvodu ochrany osobních údajů) a aby zápisy z jednání zastupitelstva byly zveřejňovány na úřední desce města. Oba návrhy byly zastupitelstvem přijaty s účinností od 1. 1. 2018, což je dobrá zpráva pro všechny občany, které dění na zastupitelstvu zajímá a z nějakého důvodu se ho nemohou zúčastnit. Poptávka po těchto zdrojích informací v posledních měsících zaznívala i z řad členů spolku Čáslav pro všechny, který volá po informační otevřenosti vedení města.

Audiozáznamy z jednání zastupitelstva byly na webu města zveřejňovány do února roku 2016, což následně ustalo s odkazem na ochranu osobních údajů a náklady na jejich anonymizaci. Nyní se tak opět vrací možnost poslechnout si jednání, pouze bude na rozdíl od minulosti potřeba si o záznam požádat. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva je proti tomu naprostou novinkou, která významným způsobem doplní již nyní zveřejňované zprávy pro jednání zastupitelstva a usnesení zastupitelstva. Zápisy totiž obsahují i detaily vyjádření jednotlivých zastupitelů a přehled toho, jak kteří z nich hlasovali. Jak takový zápis z jednání vypadá můžete vidět na příkladu zápisu z mimořádného jednání zastupitelstva na téma transformace městské nemocnice z 27.11.2017, který visí na adrese http://www.meucaslav.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3841_57.pdf&original=Z%C3%A1pis%20ze%20ZM%20ze%20dne%2027.%2011.%202017.pdf.

Pro snadnější orientaci uvedu, že na webu města lze všechny tyto informace najít na úřední desce, na kterou se návštěvník dostane přes menu Městský úřad -> Úřední deska. Na ní již lze rozkliknout jednotlivé kategorie (např. kategorii Zprávy pro jednání MZ). Pozor je třeba dávat pouze na to, že materiály na úřední desce nevisí trvale, ale zpravidla pouze po omezenou dobu. Pro ty, kdo to nestihnou, by nicméně neměl být problém o ně na městském úřadě požádat i později.


Martin Jusko


Komentáře