Transformace nemocnice - kruh se uzavřel

Na úplném začátku to začalo o nás, bez nás sdělováním zaměstnancům nemocnice, že od 1.1.2018, pokud se to stihne, bude nemocnice obchodní společností. Pak se zjistilo, že o nás a bez nás zastupitelů a Čáslaváků to nepůjde.
Společně se sedmi kolegy zastupiteli jsme vyvolali mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem: získat informace pro občany a sebe o transformaci nemocnice. Pan starosta mezitím svolal pracovní zastupitelstvo bez veřejnosti.

27.11.2017
Nečekaně naplněná Nová scéna občany na mimořádném zastupitelstvu.

Překvapení: nejdeme sdělovat informace občanům, pan starosta chce rovnou schválit záměr transformace.

Vzniká protinávrh, který předkládám já a je podpořen dalšími osmi zastupiteli. Náš protinávrh zní: Bereme na vědomí záměr transformace a ukládáme radě města a řediteli nemocnice zpracovat harmonogram postupu transformace nemocnice s termínem do 30.6.2018. Poskytujeme vysvětlení, že jen takto na základě známých skutečností a dopadů můžeme kvalifikovaně rozhodovat o dalším osudu nemocnice.

Neschváleno.

Návrh usnesení předložený radou města rovnou schválit záměr transformace a zpracovat harmonogram transformace k 1.1.2019 nebyl též schválen, když ho podpořilo 10 zastupitelů.

Zasedání zastupitelstva bylo starostou města ukončeno, aniž by bylo hledáno řešení v přerušeném jednání v tzv. dohadovacím řízení, jak předpokládá jednací řád zastupitelstva.

S některými zastupiteli ho tedy vyvoláváme ve stejný den jako radnice.

První společná shoda!

6.12.2017
Dohadovací řízení. Shoda v některých bodech, ale ke společnému závěru na jednání se ještě nedospělo.

11.12.2017
Program řádného zastupitelstva doplněn o bod transformace nemocnice. Na tomto jednání je předložen návrh usnesení, který předložil na dohadovacím jednání kolega zastupitel Jerie. K němu předkládá protinávrh radní MUDr. Novák, ředitel nemocnice.

Tento protinávrh je naším původním návrhem z mimořádného zasedání zastupitelstva: zastupitelstvo bere na vědomí záměr transformace nemocnice na obchodní společnost a ukládá radě města a řediteli nemocnice zpracovat harmonogram transformace nemocnice. Od našeho se liší tím, že jsme chtěli, aby tento harmonogram byl zpracován do 30.6.2018, nyní je to bez data, přestože jsme upozorňovali, že usnesení bez termínu není vymahatelné. Byli jsem ujištěni, že o všem budeme stejně jako veřejnost pravidelně informováni.

Kruh se tedy uzavřel, další shoda a usnesení kolegy Nováka bylo přijato. Naplnila se myšlenka: je jedno na jaké židli sedíte, ale výsledek je pozitivní pro naši Čáslav.

Schválené usnesení včetně důvodové zprávy naleznete pod tímto odkazem.

Martin Horský
Čáslav pro všechny, z.s.Komentáře