AVE Strnad

V aktuálním dění okolo navážení nebezpečného odpadu z ostravských lagun na čáslavskou skládku vnímám kromě potřeby zajištění korektního zacházení s odpadem, které by minimalizovalo dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel, ještě jeden důležitý rozměr, a to pozici starosty města v aktuálních jednáních.

Jak se v posledních týdnech ukázalo, společnost AVE poskytovala veřejnosti zavádějící informace, zejména tu, že na čáslavskou skládku se kaly z ostravských lagun nevozí a vozit nebudou, ačkoliv již probíhalo navážení tzv. hlinky, což je nebezpečný odpad z ostravských lagun, který sama AVE ve svých materiálech řadí mezi nadbilanční kaly (viz schéma pod tímto odkazem)

Ještě dříve, než to vyšlo najevo, jednal se společností AVE starosta města, Ing. Jaromír Strnad, a následně opakovaně uklidňoval veřejnost tvrzením, že kaly se do Čáslavi vozit nebudou. Ukázalo se také, že slíbil, že odstoupí z funkce starosty, pokud tomu bude jinak. Působí to na mě dojmem, že mu při jednáních AVE poskytla stejné zavádějící informace, jako poskytovala veřejnosti, a on na ně pak bez dalšího ověřování vsadil, zřejmě ve snaze získat politické body jako ten, kdo to pro občany vyjednal.

Když pak přišly nové informace a ukázalo se, že tvrzení o nenavážení ostravských kalů není úplná pravda a část nadbilančních kalů na zdejší skládce skončí, měl starosta na výběr ze dvou možností. Mohl přiznat, že ho AVE neinformovala přesně, vzít zpět své tvrzení o tom, že kaly se k nám vozit nebudou a postavit se na stranu čáslavské veřejnosti, která je především pobouřená přístupem firmy AVE, která ještě nepochopila důležitost transparentnosti pro korporaci působící v 21. století. Starosta si vybral druhou možnost a dál trvá na zavádějícím tvrzení, že hlinka, řazená firmou AVE mezi nadbilanční kaly, není kal.

Tím se vyhnul nutnosti přiznat svou chybu a nějak se vypořádat se slibem na své odstoupení. Zároveň se tím ale staví do role toho, podle něhož se nic vážného neděje, čemuž odpovídá i jeho krotký postoj vůči AVE na jednání zastupitelstva 6. 4. 2018. Tím ztrácí vyjednávací pozici ve vztahu k AVE, možnost ji otevřeně kritizovat a účinně s ní jednat o dalších krocích a opatřeních, vedoucích k zajištění bezpečného nakládání s naváženými nebezpečnými odpady, k dostupnosti všech podstatných informací o provozu skládky a následně k postupné obnově důvěry obyvatel města v to, že skládka pro ně nepředstavuje významné zdravotní riziko. Jeho rozhodnutí na mě působí jako jasný příklad upřednostnění vlastních zájmů před zájmy města. Je smutné, že starostův postoj i v této záležitosti jako obvykle zastává i většina ostatních zastupitelů z řad ČSSD.

Martin JuskoKomentáře