Bydlení a doprava

VÝSTAVBA NOVÝCH BYTŮ

Podporujeme výstavbu nových bytů primárně určených zájemcům o vlastní bydlení. Chceme těmto zájemcům nabídnout kvalitní bydlení za férovou cenu, kterou vysoutěžíme. Formu financování takového záměru zvolíme až dle konkrétního zájmu ze strany občanů. V úvahu přichází buď financování developerským způsobem, nebo krátkodobým bankovním úvěrem poskytnutým městu některým z bankovních ústavů. V obou případech je velmi důležitá příprava, spočívající především v detailním průzkumu zájmu, na základě kterého by byla na míru realizována projektová dokumentace. Rezervace bytových jednotek pomocí smlouvy o smlouvě budoucí se zálohou zajistí městu úspěšnost a návratnost projektu. Byty pro investory (pronájem) chceme podporovat až v případě naplnění poptávky občanů shánějících vlastní bydlení.

STARTOVACÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ

Chceme vytvořit koncepci startovacího bydlení pro mladé lidi s cílem podpořit mladé rodiny i jednotlivce v osamostatnění a nastartování jejich profesní kariéry.

Dostupnost stabilního bydlení je aktuálním problémem pro mladé páry či mladé rodiny s dětmi. Osamostatnění se, založení vlastní rodiny a výchova dětí jsou nutně svázány se zajištěním samostatného, bezpečného, kvalitního a dlouhodobě jistého bydlení. Pokud stabilní bydlení není možné zajistit, vede to zejména k odkládání rodičovství do vyššího věku a v případě mladých rodin ke stresům, jež mohou negativně poznamenat výchovu dětí.

Startovací bydlení je bydlení za zvýhodněné nájemné, jedná se zpravidla o malometrážní byty 1+1, 2+kk. Toto bydlení nabízí rychlé řešení jak bydlet a zároveň si šetřit na vlastní bydlení a v neposlední řadě pomáhá udržet mladé lidi v rodném městě

ROZŠÍŘENÍ BYTŮ PRO SENIORY

Významným demografickým trendem současné doby je stárnutí populace. Chceme zajistit důstojné stáří našim občanům a rozšířit kapacitu bytů s pečovatelskou službou v Čáslavi, aby bylo možné naplnit poptávku občanů, která v budoucnu neustále poroste.

VYHLEDÁNÍ NOVÝCH LOKALIT PRO POZEMKY K VÝSTAVBĚ RD

Chceme nadále vyhledávat vhodné lokality pro pozemky k výstavbě rodinných domů a jednat s majiteli těchto pozemků o výkupu. V současné době si však uvědomujeme riziko vysokých cen pozemků (i při výkupu) z důvodu zvýšené poptávky našich občanů.

PARKOVACÍ DŮM

V našem městě je problém s parkováním. Některé lokality jsou neustále přeplněné a není zde téměř možnost zaparkovat (např. ulice 28. října, Husova ul., parkoviště u vlakového nádraží). Chceme využít zkušenosti jiných měst a postavit v Čáslavi parkovací dům. Lokalita, jeho kapacita a další detaily budou předmětem analýzy a průzkumu nejvytíženějších částí města.

ZŘÍZENÍ ZPEVNĚNÉ PARKOVACÍ PLOCHY

Podpoříme zřízení zpevněné parkovací plochy nad fotbalovým hřištěm (za Podměstským rybníkem směrem na Vodranty), které by sloužilo nejen fanouškům při sportovních zápasech, ale především jako záchytné parkoviště v době konání trhů na čáslavském náměstí (především v sobotu, kdy je na náměstí problém zaparkovat).

BEZPEČNÉ PŘECHODY PRO CHODCE

Rozšíříme počet osvětlených přechodů pro chodce na všech frekventovaných místech v Čáslavi. Zjistíme potřeby občanů v této oblasti a zapojíme je i následně do návrhů nově zřizovaných nebo upravovaných přechodů.

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ BODY


  • Výstavba nových bytů primárně určených zájemcům o vlastní bydlení
  • Vyhledání nových lokalit pro pozemky k výstavbě rodinných domů
  • Startovací byty pro mladé lidi se zvýhodněným pronájmem
  • Rozšíření bytů s pečovatelskou službou pro seniory
  • Příprava projektu parkovacího domu v okolí vlakového nádraží
  • Zřízení zpevněného záchytného parkoviště nad fotbalovým hřištěm
  • Osvětlené přechody pro chodce na všech frekventovaných místech
Jiří Honzíček
Komentáře