Čáslavské kavárenské listy – První vydání

První vydání nepravidelného internetového čtení s názvem „ Čáslavské kavárenské listy“ si jistě nesplete s Čáslavskými novinami. Ty jsou dlouholetým periodikem, které pravidelně každý měsíc bezplatně dostanete do každé rodiny. Tedy zpravidla. Naproti tomu Čáslavské kavárenské listy jsou lehce satirickým, kritickým pohledem na uplynulé dění v našem městě očima jednoho z odpadlíků, jak nazývá nejvyšší představitel města dnes nezařazené zastupitele ze spolku Čáslav pro všechny. Ještě jeden významný rozdíl tento text má. Výslovně jsem ho předložil uvnitř našeho sdružení k diskusi a k připomínkám. Zveřejněný text tak dospěl proti původnímu návrhu několika úpravami a tak víme, že je naším společným názorem. Nepochybně kolegyně a kolegové příště obohatí náš web - naše Čáslavské kavárenské listy svými osobními příspěvky, pro tentokrát jim děkuji za jejich připomínky, kterých si vážím a které jsem respektoval.

Na úvod hned začnu smutnou zprávou. Bohužel musím zklamat ty, kteří doufali, že sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Čáslav pro všechny“ neshromáždí dostatek podpisů na petičních listinách a nebude moci podat žádost o registraci sdružení v nadcházejících komunálních volbách. Již dnes víme, že to dáme. Se sběrem podpisů nekončíme, ba naopak, chceme se dostat co nejvíce do povědomí našich čáslavských spoluobčanů. Brzy k vám doputuje první propagační materiál a budete se moci seznamovat s naším programem, jeho základními body, osobami, které se ve sdružení angažují a z nichž budeme demokraticky sestavovat kandidátní listinu pro říjnové volby. Těší nás dosavadní podpora, budeme rádi i za tichou podporu těch, kteří ve volebních místnostech budou sami se svým svědomím a jen podle něho se budou rozhodovat, na rozdíl od situace, kdy nevědí, zda jejich podpisy na petičních listinách nebude někdo přezkoumávat a poznamenávat si, kdo že se podepsal. Nevěříte ? Já jsem to slyšel během posledních několika měsíců mnohokrát. A spoluobčanům rozumím a nezlobím se na ně, mají právo se svobodně rozhodovat a posuzovat všechna rizika, třebaže to v dnešní době zní neuvěřitelně.

Laskavému čtenářovi si na úvod dovolím poskytnout informaci, co Čáslavské kavárenské listy budou obsahovat v nejbližších dnech.


I. Úvaha nad svobodným vyjadřováním v Čáslavských novinách

II. Ohlédnutí za dubnovými zasedáními zastupitelstva – jak dál se skládkou a nemocnicí ?

III. Zamyšlení nad nově otevřeným Informačním centrem

IV. SportV. Bonus na závěr prvního vydání

Doufám, že si něco z nabídky vyberete a přečtete. Brzo očekávejte nabízené kapitoly.

Vlastislav MálekKomentáře