Čáslavské kavárenské listy – První vydání - II. Ohlédnutí

II. Ohlédnutí za dubnovými zasedáními zastupitelstva – jak dál se skládkou a nemocnicí?

O zastupitelstvu ke skládce toho bylo řečeno a napsáno již mnohé a tak snad jen dvě poznámky. Jedna se týká komise pro nakládání s odpady. Rada ji ustavila a na zasedání zastupitelstva 23. 4. již jen informovala o jejím složení – 2 zástupci Nezávislých, kteří údajně ještě téhož dne rezignovali, další radou schválený člen o své nominaci do komise vůbec nevěděl. No tak uvidíme, možná jsem byl nemístný optimista, když jsem říkal, dejme komisi šanci. Sám jsem chtěl původně obohatit komisi informacemi, s kterými se na mě obrátil Ing. Milan Tobola, který se svým kolektivem řešil před časem v Ústavu nerostných surovin státní vědecký úkol týkající se třídění a likvidace odpadů. Strávil jsem několik hodin nad jeho informacemi a připadlo mi to nesmírně zajímavé a inspirativní. Budu se tím nadále zabývat, hledat partnery pro posouzení jeho řešení, které je patentově chráněné a mohlo by představovat i pro Čáslav převratné řešení.

Bude to ale nesmírně náročné, protože by to představovalo nutnost přesvědčit mnohé, že řešení pana Ing. Milana Toboly a kolektivu lidí kolem něho je správnou cestou v třídění, ale i ve využití odpadů místo jejich likvidace pouhým ukládáním na skládku. Rád budu informovat o každém posunu správným směrem.

Pokud měli odborníci, kteří se dostavili na mimořádné zastupitelstvo, přesvědčit argumenty, že to, co se ukládá na skládku, nejsou ty nebezpečné kaly, jak píše pan starosta s tím, že to není soud, ale konstatování faktu, pak písemné vyjádření Ing. Karla Bláhy, ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP České republiky, obsažené v onom článku „Ohlédnutí za mimořádným zastupitelstvem“, vyznívá pro mě poněkud rozpačitě. Pan ing. Bláha v něm píše: “...v laguně se nejdříve od sebe oddělí polotekuté kaly a pevné materiály (hlinky, panely, kameny, popřípadě další). Vzhledem k tomu, že vše je zalito polotekutou hmotou kalů smíchaných s dešťovou vodou, nelze vyloučit, že jsou tyto jmenované odpady potřísněny ropnými látkami a na první pohled, například při vysypání z korby nákladního auta se mohou jevit jako černé kaly, ale fyzikálně a chemicky se jedná o prokazatelně jiné materiály.“

Nejsem chemik, mám jen humanitní vzdělání a trochu jiné představy o „potřísněném“ materiálu. Třeba ubrusu od vína. Jak moc to lze srovnávat s potřísněním hlinek (které sloužily jako filtr, v němž se měly asi látky zachycovat, jak jsem snad správně pochytil z odborného výkladu na zastupitelstvu), které byly desítky let ponořeny do polotekuté hmoty kalů a nyní jsou z tohoto bahna vyloveny a jako „potřísněné“ jsou dováženy na skládku v Čáslavi? Jaká je míra potřísněnosti hlinek škodlivými látkami, jejich chemické složení, to by třeba mohlo zajímat komisi pro odpady. Pokud tedy bude ustavena a odborníci do ni najmenovaní radou nebudou politizovat, jak se někteří obávali, ale přijdou s nějakými konkrétními zjištěními, návrhy a závěry.

Aby bylo jasno, nejsem postižen slovíčkařením a touhou prokázat, že se sem vozí odpad, který je definován jako kal. Jde o to, aby při ukládání odpadů byly dodržovány všechny předpisy a nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí.

A co dodat k městské nemocnici, na kterou též došlo na zasedání zastupitelstva 23. 4.?

Čekali jsme na informaci o situaci v městské nemocnici poté, co bylo zveřejněno, že zůstává příspěvkovou organizací a dostali jsme dopis naznačující podivné praktiky v personální oblasti.

Na program zasedání byl přes výslovné přání opaku zařazen tento bod na poslední místo programu do různého bez návrhu na usnesení (?!?). Písemnou zprávu ještě s horkými čísly jsme dostali na stůl při zahájení zastupitelstva. Z jednacího řádu a z toho, že zprávy máme dostávat sedm dní před zasedáním zastupitelstva, byl znovu trhací kalendář. Že prý čtvrtletní výsledky byly zpracovány těsně před jednáním a že tedy můžeme být vůbec rádi, že jsme je dostali. Není možné si je ověřit, reagovat na ně a hlavně vůbec nic nám neříkají a neodpovídají na to, co se změnilo na tom, že transformace na obchodní společnost už není životní nezbytností. A co se týče personálních potíží? Případ staniční sestry chirurgického oddělení JIP byl vyřešen tím, že bude zrušeno její místo, sestra ukončí pracovní poměr s finančním vyrovnáním (odstupné?) a věc je vyřešena a není prý údajně třeba to eskalovat. Čím? Třeba dotazem, zda se jedná o promyšlenou organizační změnu? K nějakým změnám už došlo. Zrušily se vrchní sestry. Teď na oddělení JIP chirurgie i sestra staniční. Máme v nemocnici sestry, které jsou samořiditelné. Připomíná mi to samořiditelné elektromobily značky Tesla. Ano zjednodušuji, je to zkratka. Ale co mi zbývá? Vrabci na střeše si štěbetají o chystaném odchodu jednoho z doyenů městské nemocnice z vysokého postu vedení nemocnice. Snad je to promyšlený krok a ne zase jeden ze způsobů, kdy se dlouholeté pracovnici po 40 letech služby sdělí po telefonu, že už příští týden chodit nemusí. On by totiž chaos mohl mít zatraceně nepříznivé dopady na obdrženou dotaci a na její případné vracení při nedodržení dotačních podmínek. A tou je i odpovídající personální obsazení oddělení nemocnice.

Usnesení žádné nebylo přijato, ani nebylo nabízeno. Vlastně já o tom nejsem oprávněn asi psát. Ze zasedání jsem předčasně odešel. Jedno z možných vysvětlení by mohlo být, že jsem se moc díval o víkendu na tenis a tam když se při výměně stran ozve „time“, hráči se zvednou a jdou. Mně se zvukový signál při zasedání zastupitelstva ozývá pravidelně, tak jsem z toho už asi zmatený. To je jedno vysvětlení. Druhé a pravdivé je, že některé věci se prostě nedají vydržet a pak vám nic nezbude, než se zvednout a jít. Poslankyně Miroslava Němcová by o tom mohla vyprávět.

Vlastislav Málek


Komentáře