ČÁSLAVSKÉ KAVÁRENSKÉ LISTY – PRVNÍ VYDÁNÍ - V. BONUS

V. BONUS NA ZÁVĚR PRVNÍHO VYDÁNÍ

Když jsem si přečetl v Čáslavských novinách slovy starosty města, že bych si přál mít ze zastupitelstva soudní tribunál a soudit, musím se k tomu ještě vrátit. Nic takového si nepřeji a nepřál jsem si. Když jsem byl osloven Kutnohorským deníkem, zda na zasedání zastupitelstva budeme vznášet návrh na odvolání starosty z funkce v souvislosti s výzvou, kterou k němu vyslala v tomto směru paní Bochníčková, řekl jsem, že ne a taky jsem tak nečinil. Kromě toho, že by pro takový návrh bezesporu nebyl potřebný počet hlasů zastupitelů a pár měsíců před volbami to nedává smysl, je podstatné ještě něco navíc.

Letošní rok je rokem 100. výročí vzniku Československa, společného státu Čechů a Slováků. Proběhne celá řada akcí, které tuto událost budou připomínat. Blíží se Čáslavské slavnosti a proslýchá se, že i ty budou v tomto duchu. Pořád toho máme se Slováky mnoho společného. Lidé mají mimo jiné tady i tam pocit, že se rozhoduje bez ohledu na ně, bez jejich vlivu, že jsou pro politiky důležití jen při odevzdávání hlasů ve volbách. A začínají to dávat najevo. Paní Magda Vášaryová takový stav a pocit lidí na Slovensku pojmenovala pojmem unesený stát, Erik Tabery nazval svoji knížku o tom samém v Česku, která byla oceněna jako kniha roku v anketě Magnesia Litera – Opuštěná společnost

Slovenský prezident Kiska, posuzovaný nejen na Slovensku jako politik bez zkušeností a nezbytné politické praxe, zhodnotil podle mě naprosto přesně možné východisko ze situace, kdy došlo na Slovensku k masovým projevům nespokojenosti s vládnoucími elitami. Prohlásil, že k znovunabytí důvěry nestačí výměna jednoho ministra či premiéra, že bezpodmínečná je změna stylu jednání, stylu komunikace a vládnutí. Myslím, že má stoprocentní pravdu a neplatí to zdaleka jen pro Slovensko a netýká se to jen vrcholové politiky. Budeme-li lhostejní a neteční, můžeme napsat místní publikaci Ukradené město.

Vlastislav Málek


Komentáře