Nakládání s odpadem

Svoz komunálního odpadu pro občany města zdarma

Vzhledem k existenci skládky v těsné blízkosti města, která svou přítomností zatěžuje životní prostředí města, považujeme za vhodné kompenzovat to občanům zavedením svozu komunálního odpadu na území města bez poplatku.

Rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad s využitím podzemních kontejnerů

Chtěli bychom podpořit třídění odpadu rozšířením počtu sběrných míst. V historickém centru města bychom s ohledem na estetiku využili technologii podzemních kontejnerů na tříděný odpad a v místech, kde dochází k neustálému přeplňování kontejnerů na tříděný odpad, navýšili jejich kapacitu nebo zvýšili frekvenci jejich svozu.

Revitalizace některých stávajících kontejnerových stanovišť

V ulicích města se stále najdou některá kontejnerová stanoviště, která nepůsobí upraveně a zvlášť v případě přeplnění kontejnerů je odpad i v jejich okolí. Taková stanoviště bychom chtěli upravit, aby působila nenápadně a odpad se vyskytoval pouze tam, kde má.

Aktivní zapojení města do vzdělávání veřejnosti v oblasti nakládání s odpady

Odpady a odpadové hospodářství je v dnešní době aktuální a často opakované téma. Za nejrozumnější možnost, jak se nezavalit odpadem, považujeme jeho správné třídění, které umožňuje další využití. Město by podle nás mělo občanům třídění maximálně usnadnit a také je informovat a motivovat, například informačními kampaněmi, přednáškami, projekty ve školách a školkách nebo exkurzemi na místa následného zpracování odpadů.

Doplnění odpadkových košů v nedostatečně pokrytých částech města

V některých částech města člověku delší dobu trvá, než najde odpadkový koš, ačkoliv jde o poměrně frekventované oblasti (např. lesopark Vodranty). Rádi bychom proto zrevidovali umístění odpadkových košů ve městě a doplnili chybějící koše do míst, která se ukážou jako nedostatečně pokrytá.

Jiří Fidler


Komentáře