Čáslavská kavárna - komise, komisí

Jako člen “skládkové komise”, jenž byl vybrán z “racionálních” důvodů, protože jsem předsedou spolku Čáslav pro všechny (který by měl mít logicky zastoupení a přístup k informacím), Vás chci seznámit v krátké zprávě o první schůzce komise, která oficiálně proběhla 25. července 2018 na půdě místní provozovny AVE.

Rozhodně sebe považuji za laika na odpadové hospodářství, přesto se chci chovat jako občan našeho města, který má zájem o jednu z nejvyšších místních dominant. Lhostejnost, kterou jsme historicky prokázali krátkozrakým pohledem do budoucna, nás dohnala. Nechci psát o tom, zda je skládka skvělá/špatná věc, zda zajišťuje/nezajišťuje spoustě lidí z okolí zaměstnání, zda nám její dostupnost šetří/nešetří peněženku za roční platbu svozu odpadu, zda je to skvělý/špatný podnikatelský záměr, který generuje/negeneruje zisk, zda výše sponzoringu všem místním sportovním organizacím zajišťuje/nezajišťuje jejich existenci, zda… dalo by se toho napsat opravdu dost, k čemu je to dobré/špatné. Když jsem vystoupil ze zaparkovaného auta u provozovny, uvědomil jsem si, že ten kopec je opravdu blízko našemu městu. Ze skládky mi to přišlo minimálně dvakrát blíž, než pohled z Budína. Prostě Čáslav jako na dlani. Bože, proč to stavěli tak blízko. Tam vidím tu zásadní krátkozrakost nevratného rozhodnutí z minulosti.

Jsem si vědom, že správné povolení na skládkování čehokoliv je věc, kterou nelze rozporovat. Lze s ní nesouhlasit, lze ji připomínkovat, nelze změnit. Pokud se všechna integrovaná povolení správně pohlídají, neexistuje možnost podnikatelský záměr omezit. Doba, kdy každý potřebný papír lze sehnat ještě neskončila a moc kulatého razítka neprorazí ani aktivní občané mikroregionu. Jsou instituce a orgány, které mají kontrolu ve své gesci, jen Ty mohou něco změnit, přikázat, zakázat, omezit, upřesnit.

K obsahu jednání. Den otevřených dveří na skládce se bude konat po volbách, aby to nebyla politika. Téma skládky podle jejího vedení skončí volebním víkendem, protože je to čistě politické téma a všechny místní fake news jsou jen politickým tlakem, věcně je totiž vše údajně naprosto v pořádku... I rozhodnutí vedení skládky nepodávat žádné informace dopředu, informovat až tehdy, když se ozvou z voleb pomatení aktivisté, je politické. AVE čeká na to, až nová vláda země určí směr vývoje nakládání s komunálním odpadem. Je pak ta naše komise skutečně občanská? Není a nemůže být, protože je poradním, doporučujícím hlasem našich radních. Ale Odbor životního prostředí je nám vždy nadřazen a konečné rozhodnutí je vždy “apolitické”. Je velmi jednoduché to hodit na politiku, protože se snadno dosáhne alibismu ve spojení s blížícím se termínem komunálních voleb.

Skládka = politika. Veřejný zájem = politika. Chybí mi jen dostatečný rétor. Ten mediátor, který skutečně je odpovědný za jasné, srozumitelné a podstatné předání informacím představitelům města, aby s ním pracovali a předali ho v uchopitelné formě nám občanům. Hned každého z Vás napadne, proto jste vznikli. Vy jste Ti odpovědní, vy, členové komise. Ano! Bohužel je naše konání velmi omezené z principu “fungování” této komise a předloženého smluvního vztahu o zachování mlčenlivosti mezi firmou AVE a členů komise. To zajišťuje plnou kontrolu AVE nad reprodukovaným obsahem od členů komise.

Nikdo z radních města mě nekontaktoval před nominací. Vnímám, že členové komise nejsou odborníci na danou problematiku a nemají žádné pravomoce, aby skutečně hájili zájmy občanů. Je potřeba, aby vedení města, tzn. tvůrci této komise, jednoznačně podpořili svobodný přístup k informacím bez jakýchkoliv omezení a restrikcí ze strany firmy AVE. Pak všichni plýtváme časem a energií s komisí, která je zbytečnou.

Všichni se známe, to je pro naše město typické. Chtělo by to začít právě u nás všech. Změnit přístup k tvorbě množství komunálního odpadu, třídit, separovat, zpracovávat a přemýšlet, co těm budoucím generacím necháme za humny. Nejde jen o kaly, je potřeba se zamyslet i nad budoucností. “Věřím, že místní AVE skutečně hlídá možnou zátěž pro naše zdraví, hlídá spodní vody a zahoření či požáry na skládce. Jen oni ví, co jim může hořet pod rukama a jak je to nebezpečné. Určitě již řeší způsob zajištění včasného předání výstrahy při ohrožení nás občanů. Vedení města by mělo termínem skládce určit, kdy to bude a mělo by to zvládnout do komunálních voleb. My tady žijeme (i ředitel místní skládky) a chceme tady dál žít. Za humny je skutečně drak, který není moc pohádkový.” Důležité je se nebát pohledu do zrcadla, aby se žádná ze zúčastněných “stran” nemusela v budoucnu skutečně kát.

David Tichý

Komentáře