Chcete-li Čáslav pro všechny, pak volte č. 2


V nadcházejících komunálních volbách lze v Čáslavi vybírat z kandidátů osmi volebních stran. Je to pestrá nabídka a já doufám, že po volbách nebudeme mít dvě kategorie zastupitelů. Vyvolené a pak ty trpěné. Vyvolenými jsou ti, kteří nejlépe vědí, kdy a co ve městě vybudovat a realizovat, posoudí, kdo má odpovídající morální předpoklady pro veřejnou funkci („Nejsou to ješitové, kteří usilují o veřejnou funkci pro uspokojení svých přehnaných osobních ambicí“ – vyjádření pana starosty na zastupitelstvu 19. 9. 2018). Trpění jsou ti, kteří holt také byli zvoleni do zastupitelstva a je třeba jim též poskytnout prostor pro vyjádření – slovní nejlépe v délce tří minut do zaznění zvukového signálu, po němž je jim slovo odebráno, v tisku je optimální prostor 200 mm x 135 mm. Pokud se někdy zmohou na rozsáhlejší text, pak lze tento naštěstí opatřit díky laskavé spolupráci s redakcí Čáslavských novin textem, v němž se vysvětlí, jak jsou mimo mísu. Někdy postačí několik ironických vět s komentářem, že v žádném případě se nejedná o komentář. A jako třešnička na dortu se k tomu dá titulek „Ne každý, kdo bojuje za právo na vlastní názor, chce slyšet také názory druhých“ (dovětek Ing. Jaromíra Strnada k mému příspěvku v říjnových ČN na str. 8). Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, co tím chtěl autor říci. Lépe asi nemohl popsat situaci. Je něco shnilého ve státě Dánském, řekl by klasik, když se musí bojovat za právo na vlastní názor.

Završit se myšlenkové pochody panu starostovi podařilo v posledním odstavci jeho závěrečného  Slova starosty v ČN na str.5: „Vyvolávání konfliktů, osobní zášť a snaha o házení pověstných klacků pod nohy, jak jsme to mohli sledovat v podání úzké skupiny členů zastupitelstva, byť by takové chování bylo kryto líbivými slovy o těch nejušlechtilejších cílech, nejsou pro komunální politiku žádným přínosem“. Škoda jen, že pan starosta neuvedl ani jeden konkrétní případ, kdy tato úzká skupina vyvolala konflikt a házela těm zbylým klacky pod nohy. Pokud tím nemyslel náhodou právo na vlastní svobodný názor, jeho vyslovení a dokonce i hlasování podle tohoto názoru. Vždyť přece není nic jednoduššího, než aby menšinový názor přehlasovala většina. O tom je demokracie. Zlobit se na druhé, že mají jiný názor a hned nad nimi proto dělat kříž, je smutným vysvědčením dnešní doby nejen v Čáslavi.

V žádném městě nebude komunita jen se vším spokojených občanů. I ti nespokojení mají být zváni k vyjádření svého názoru k věcem veřejným a nikdo vůči nim nesmí mít zášť proto, že mají jiný názor.

Ve videu, které jsme nazvali Svoboda slova se vyjádřil k této problematice i zpěvák Martin Maxa: „Pokud člověk podlehne strachu z případného postihu mocných a začne se bát je kontrolovat, tak po příštích volbách tam budou lidé ještě mocnější, a případné tresty, postihy za to, že se člověk nebojí říci svůj názor, budou ještě větší a nakonec zase skončíme v nějaké totalitě.“
Doufám, že tak hluboko neklesneme. Volby jsou příležitostí svůj názor projevit, dokonce tajně, což mnohé může zbavit strachu, že se ví, jaký názor mají, což je skutečnost, o které jsem si nemyslel, že je dnes vůbec možná. Já svůj neskrývám, těší mě, že souzním se svými kolegy a kolegyněmi na kandidátní listině č. 2 – Čáslav pro všechny. Jsme tým a bude náš těšit, když celé naší kandidátce dáte svůj hlas, když zaškrtnete naší volební stranu.

Vlastislav Málek
lídr sdružení
Čáslav pro všechnyKomentáře