Poděkování


Říká se, že pýcha předchází pád a zajíci se počítají po honu. Volby začínají zítra, výsledky budou známé v sobotu v podvečer. Nadcházející víkend očekáváme s klidem a pohodou. Příčinou je zejména to, co jsme s mými kolegy a kolegyněmi za uplynulých 15 měsíců prožili. Od prvním nesmělých krůčků k dalším kontaktům s veřejností. Diskutovali jsme spolu a dali jsme dohromady tým lidí, kterým je spolu dobře. Je nám s Vámi dobře.

V sobotu odpoledne se sejde naše sdružení Čáslav pro všechny v Sokolovně, kde nám laskavě Petr Horčička poskytuje azyl k našim pravidelným schůzkám, zahrajeme si basket, i když je Petr skeptický, že by nás to rychle naučil. Nevadí. Učíme se postupně a děláme pokroky v jiných oblastech, tak proč by basket měl být výjimkou.

Poděkování patří všem, kteří se za tu dobu připojili a umožnili nám, že stojíme na startovní čáře. Slyšeli jsme na začátku našeho působení, že bude obtížné se v Čáslavi prosadit, je mezi námi dost mladých lidí, kteří se do povědomí veřejnosti teprve dostávají. Věřím, že za těch pár měsíců prokázali svoji kompetentnost a důvěra v ně ještě poroste. Přilákali mezi nás další mladé lidi, někteří se zapojili i jako členové okrskových volebních komisí. Moc děkujeme.
Hodně oslovujeme veřejnost, diskuse se oživila a pomineme-li nějaké zlostné reakce, převažují ty pozitivní. Dovolím si v tomto směru ještě jednu poznámku. Dnes jsem zearegistroval na facebooku ve veřejné čáslavské skupině diskusi, do které se zapojil i mladý zpěvák ZUŠ Bandu Přemek Cejhon. Úplně mě odzbrojila kultivovanost jeho projevu a pevný postoj, který zastává. Jsem velký fanda ZUŠ Bandu pod vedením pana Vladimíra Jelínka, měl jsem tu čest být s nimi na jevišti při charitativní akci s významnými sportovci na podporu uctění díla čáslavského rodáka Josefa Svobody a díky takovým lidem, jako je Přemek a jeho kolegové ze ZUŠ Bandu se budoucnosti neobávám.

Dvě dobré zprávy nakonec. Jednou je smlouva, kterou s Městkou nemocnicí uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna, která garantuje pro následující roky stejný rozsah zdravotní péče v následujících letech. Tento krok vítáme a je v souladu s naším úsilím o fungující nemocnici, což je i jedním z bodů našeho programu.

Druhou zprávou je, že poté, co jsem oslovil se včera zveřejněným vyjádřením sdružení Čáslav pro všechny s názvem „ Zastavme to společně“ lídry volebních stran ( šest přímo na jejich mailové adresy, sedmého prostřednictvím veřejných sítí, neboť na něj kontakt nemám ) s výzvou, aby se vyjádřili, zda se distancují od šíření a podílu na šíření nepodložených anonymních sdělení dehonestujících kandidáty volebních stran v nadcházejících volbách, jsem rychle obdržel reakce. 

Písemně se vyjádřilo 5 lídrů volebních stran a za ČSSD předsedkyně MO. Všichni takové praktiky odmítli, Ing. Richter z ODS s komentářem, že optimismus nad všeobecným distancováním si ponechá na povolební vyjednávání, kdy se plně ukáže, kdo se od čeho distancuje.
Co z toho vyplývá ? Pokud došlo k útokům anonymními letáky či hanebnými pomluvami na čelního představitele našeho sdružení přímo v rozhovoru se starostou města, je to s největší pravděpodobností dílem Marťanů. On bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek předvídal, že tu přistanou. Postihnout je nebude snadné, přesto bylo nutné podat trestní oznámení, protože se jedná nejen o útok na představitele volební strany, ale taky na člověka, jeho rodinu a útok na všeobecnou slušnost.

Přeji všem, ať si užijí krásný víkend, ať už je prozářený sluncem nebo osvěžený deštěm. Bude krásně.

Vlastislav Málek


Komentáře