ZPRÁVA O FINANCÍCH SPOLKU ZA 3. ČTVRTLETÍ 2018


Máme za sebou třetí čtvrtletí 2018 a s tím se opět pojí zveřejnění zprávy o stavu našeho bankovního účtu a příjmech/výdajích za uplynulé období. Zde je tedy přehled za období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.


Příjmy
Výdaje
Zůstatek účtu k 30. 9. 2018
21 200 Kč
(13 příspěvků)
1 500 Kč webové stránky s programem
8 101 Kč bilboard
2 033 Kč pronájem plakátovacích ploch
600 Kč zahájení kampaně Facebook
26 925 Kč

K těmto číslům je podstatné dodat, že faktury za většinu výdajů spojených s volební kampaní dorazily až začátkem října, nebo teprve dorazí. Půjde hlavně o úhradu tiskovin, propagačních videí a nákladů na propagaci na Facebooku a YouTube. Tyto výdaje pak budou vidět v přehledu za 4. čtvrtletí a jejich zaplacením se aktuálně vysoký zůstatek účtu prakticky vyčerpá. Vzhledem k výsledku voleb to ale považujeme za dobrou investici do budoucnosti našeho města.
Dík zde kromě našich voličů patří všem dárcům, kteří na účet 2901342867/2010 poslali svůj příspěvek, a to bez ohledu na výši, protože i malé částky pomáhají. Vaše důvěra je pro nás obrovským závazkem.
Děkujeme za Vaši podporu!


Komentáře