Zpráva o povolebním vyjednávání č.2 – je možné jednat v klidu?

V naší první zprávě o povolebním vyjednávání jsme poskytli základní informace a našem směřování a vyslovili jsme přání klidu pro jednání. Zachováváme ho, přestože neklid a netrpělivost vnímáme. Některé projevy neklidu nás nemile překvapily. Z toho důvodu musíme reagovat.

Pokud jde o vyslovenou linii, tak z ní neustupujeme. V pondělí se uskutečnilo jednání všech zastupitelů zvolených za Čáslav pro všechny se zastupitelkou z ODS JUDr. Annou Krúpovou, která nám potvrdila své rozhodnutí uzavřít s námi a Šancí pro rodinu reprezentovanou MUDr. Michaelou Mandákovou koaliční smlouvu. Dle této dohody by v sedmičlenné radě měly obě koaliční strany své zastoupení. Obě dámy v tomto týdnu projednají závěry z jednání s námi ve svých volebních stranách a na toto jejich jednání navážeme opět společným jednáním. Vše má podle nás naprosto standardní postup.

Zahájili jsme jednání i s dalšími zastupiteli z volebních stran, které mají zvolené zastupitele. Budeme se chtít setkat se všemi a jednat o jejich představách fungování zastupitelstva, ustavení výborů a komisí.

Vnímáme netrpělivost veřejnosti, která by už chtěla znát možná všechny nominace, ale nebudeme svým partnerům sdělovat tyto skutečnosti přes media nebo sociální sítě. Sledujeme vývoj v mnoha městech i kotrmelce, ke kterým dochází proti původním představám. Věříme si navzájem a nemáme potřebu vývoj uspěchávat a činit překotné kroky. V uplynulých obdobích se žádné písemné koaliční smlouvy neuzavíraly. Toto není naše cesta, a proto potřebujeme potřebný čas na projednání všech aspektů spolupráce.

Velmi nás mrzí, že se městem šíří poplašné zprávy o tom, jak se chystáme na rozsáhlé personální čistky na radnici i v příspěvkových organizacích města. Nevíme, kdo je šíří a jen tušíme, co by mohlo být cílem těchto fám a dezinformací. Smutné je, že dochází k atakům na některé z našich zastupitelů, kteří čelí anonymním nadávkám v sms zprávách telefonických hovorech. Pokud někdo cítí, že má důvod k neklidu, je to jeho problém, ale vybíjet si svou zlobu na druhých, je zavrženíhodné.

Přejeme hezké dny a věřme si.
Vlastislav Málek 

Komentáře