Zpráva o jednání podvýboru Senátu k obchvatu Čáslavi

29. 10. 2019 jsem se zúčastnil spolu s místostarostou města Martinem Horským jednání podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu PČR, na jehož programu byl i bod řešení objízdných tras v souvislosti s rekonstrukcí mostů na obchvatu města Čáslavi.

Na sociálních sítích se objevily informace o průběhu tohoto jednání včetně navazující diskuse. Považuji za nezbytné poskytnout osobní vyjádření a stanovisko k tomuto jednání a výstupu z něj.

O jednání jsme se dozvěděli v podstatě náhodou, neboť jsme na něj nebyli původně přizváni. Děkujeme touto cestou předsedkyni podvýboru, senátorce Ing. Haně Žákové, že nás dodatečně přizvala a umožnila mi, abych se za vedení města k problematice mohl vyjádřit, protože jinak by tam zaznělo z pozice města jen úvodní slovo senátora Ing. Jaromíra Strnada a vystoupení zástupce petentů Ing. Jiřího Havlíčka.

Důležitá fakta z jednání jsou tato: podvýbor nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení a předsedkyně Ing. Hana Žáková doporučila sednout si v Čáslavi ke kulatému stolu a hledat bez emocí rozumné řešení.

Vedení města je připraveno k dalším jednáním se všemi, kteří přijdou s věcnými argumenty a jsou připravení akceptovat i jiné názory a společně vést dialog. Zaregistroval jsem názor, že diskuse a dialog jsou rozdílné kategorie. Do diskuse přicházejí diskutující se svými názory, které nehodlají opustit, v dialogu se hledá průnik názorů a kompromisní řešení.

Nemohu se bohužel zbavit dojmu, že tento konfrontační tón je vlastní zástupci petentů panu Václavu Krátkému, když v komentáři na facebooku uvedl, že se obrátili na Senát z důvodu, protože s nimi vedení města nehodlalo vzniklou situaci vůbec řešit. Vedení města se sešlo s občany, kteří si stěžovali na dopravní situaci ve městě, z jednání je zápis a v dohodnuté lhůtě jsme reagovali i na připomínky, které na jednání zazněly a které jsme řešili s dalšími dotčenými účastníky. Přijali jsme řadu opatření pro zajištění bezpečnosti občanů a pravidelně o tom veřejnost informujeme. To ocenila předsedkyně podvýboru Ing. Hana Žáková.

Dozvěděli jsme se, že petice občanů nám bude předána na zastupitelstva města 4. 11. 2019. Další postup je dán nejen zákonem, ale i vnitřními pravidly, která stanovila pro přijímání a vyřizování petic a stížností rada města v roce 2015. Nechám na posouzení každého občana, co si myslí o tom, když petice adresovaná radě města je před tím, než je předaná adresátovi, odeslána do Senátu v příloze žádosti o projednání dopravní situace ve městě Čáslavi a možnostech jejího zlepšení ve prospěch občanů města ze dne 7. 10. 2019.

Bylo nám doporučeno předsedkyní podvýboru, ať k jednání přizveme všechny zainteresované složky IZS. To se stalo již při jednání ohledně I. etapy prací na obchvatu města a není důvod postupovat jinak.

O průběhu projednávání bodu týkajícího se obchvatu Čáslavi na jednání podvýboru v Senátu toho není moc co říci. V diskusi z řad devíti přítomných členů podvýboru vystoupili kromě senátora Ing. Strnada a předsedkyně Ing. Hany Žákové, jen dva senátoři. Mgr. Miroslav Nenutil (ČSSD), kterého cituje Václav Krátký z petičního výboru vyjádřil názor, že vedení města jde proti svým občanům. Je to jeho názor a s ohledem na to, že nebylo přijímáno usnesení a bylo doporučeno jednat tam, kde se o tom jednat má, nemělo smysl dál o tomto rozvíjet debatu na půdě Senátu. Musím však konstatovat, že pan Václav Krátký neuvádí pravdu, když napsal, že na závěr vystoupili další senátoři, kteří vyjádřili svůj údiv. Kromě senátora Mgr. Miroslava Nenutila takto nikdo jiný nevystoupil a vystoupení předsedkyně výboru Ing. Hany Žákové (STAN) a místopředsedy podvýboru Ing. Františka Bradáče (KDU–ČSL) vyzněla zcela odlišně, ale to zřejmě nestálo panu Václavu Krátkému za zaznamenání.

Pokud jde o hodnocení mého vystoupení a mého postoje, tak vlastně ani nevím, co jsem měl vlastně podle pana Václava Krátkého senátorům sdělit. Píše, že starosta JUDr. Vlastislav Málek tvrdí, že zvolená trasa je nejlepší možné řešení a na jiném místě ve své zprávě na facebooku píše, že:

….“ starosta JUDr. Vlastimil Málek ve své řeči již připustil, že stávající objízdná trasa není nejlepším řešením. Bohužel více ve své řeči již nenabídl. „

Nejsem rozpolcený a nevystupuji jinak jako Vlastislav a jinak jako Vlastimil. Moje vyjádření jsou konzistentní. Zvolené řešení není šťastné, protože nikoho ve městě šťastným učinit nemůže, ale stále ho považuji za nejlepší ze všech špatných řešení, před která jsme byli postaveni.

Peticí, která nám bude teprve předána, se budeme zabývat podle všech zákonných a vnitřních norem a budeme vést dialog. Záleží na tom, zda všichni přizvaní účastníci budou ochotní vnímat i názory druhých, fakta, věcné argumenty nebo zda předem přistoupí k jednání, že existuje jediné správné řešení a to je to jejich.

30. října 2019

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města 


Komentáře