Ah„Pravda nebo lež ?“ …. Ing. Jaromír Strnad vyzývá k boji o nemocnici
Kdo shlédl alespoň jeden díl zábavného pořadu ČT 1 „ To se ví“, neunikla mu otázka, kterou vždy moderátor pokládá soutěžícím po přečteném výroku známé osoby – „Pravda nebo lež?“
Vybavil jsem si tento pořad při přečtení názoru zastupitele Ing. Jaromíra Strnada otisknutého  ve 12. vydání Čáslavských novin pod emotivním názvem „ Boj o nemocnici nesmíme vzdávat.“ Tento jeho příspěvek obsahuje řadu vět, tvrzení a hodnocení, z nichž na některé , níže zvýrazněně uvedené, musím reagovat.

-         „Na nemocnici začínají dopadat finanční problémy“ – Začínají dopadat? Na sklonku roku 2016 bývalé vedení města a nemocnice chtělo převést městskou nemocnici z formy příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným z důvodu regulace osobních nákladů, které nemocnici začaly dostávat do problémů a provozní ztráty. Město poskytlo v roce 2017 městské nemocnici půjčku ve výši 12 miliónu korun původně určené na předfinancování dotace na přístrojové vybavení a IT technologie. Dodatkem k této smlouvě o půjčce bylo nemocnici v roce 2018 umožněno použít tyto zdroje i na krytí provozních potřeb. V roce 2019 byla tato půjčka přetransformována na příspěvek zřizovatele nemocnici za situace, kdy bylo zřejmé, že nemá možnost půjčku zřizovateli vrátit. Nebýt tohoto řešení, tak by finanční problémy vyhřezly již mnohem dříve, určitě v roce 2018. To přeci každý, komu trochu slouží paměť, ví. A ví to samozřejmě i nové vedení města i nemocnice, které nezačíná objevovat, že řešení není jednoduché.

-   Pokud ing. Strnad ve svém příspěvku uvádí, že kromě kraje ….. „na provoz nemocnice  nepřispívalo v minulých volebních obdobích ani město,“  pak z údajů Odboru financí našeho úřadu vyplývá, že jen za roky 2010 – 2018 město poskytlo naší městské nemocnici provozní příspěvek v celkové výši 25.312.670, Kč. ( slovy : dvacetpět miliónů třistadvanáct tisíc šestsetsedmdesát korun českých ) Samozřejmě tento údaj můžeme komukoliv doložit s rozpisem výše provozního příspěvku v jednotlivých letech. Zdá se vám divné, že přes jasnou průkaznost této skutečnosti se objeví v článku jiné sdělení? Mně též, na druhou stranu jako původní profesí advokát vždy uvítám, když oponent sdělí něco, čímž se sám znevěrohodní. Když k tomu připočtete výše uvedenou 12 ti milionovou půjčku v roce 2017, která byla v roce 2018 fakticky využita na krytí provozních výdajů, je provozní příspěvek ještě vyšší, přičemž za skrytý provozní příspěvek by bylo možné považovat i  řadu dalších finančních podpor.

-          „V příspěvku Ing. Bubly zazněla mimo jiné výtka k vysoko nastaveným počtům výkonů z roku 2017“ -  takto to v příspěvku ředitele vůbec nezaznělo, pan ředitel ani nikdo z nás nezpochybňuje výkony nemocnice v roce 2017. Byl jen konstatován dopad pro nemocnici. Pokud výkony v roce 2019 jsou nižší a nemocnice je zálohově financována zdravotními pojišťovnami podle výkonů roku 2017, tak se musí v důsledku neprovedených zdravotních výkonů v daném roce přeplatek ze získaných záloh vracet. Pokud ing. Strnad tvrdí, že ing. Bubla vytýkal vysoko nastavené počty výkonů v roce 2017, nechť toto své tvrzení doloží odkazem na stopáž zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.

-          „Je o mě známo, že jsem se (bohužel neúspěšně) snažil o převedení městské nemocnice z režimu příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným, která by ale stále zůstala ve 100 % majetku města. Tento záměr se mi prosadit nepodařilo, protože narazil na odpor bývalé opozice i pracovníků nemocnice.“

Tyto věty záměrně též barevně zvýrazňuji, protože si zaslouží samostatný rozbor. Možná by stály i za politologický seminář, proč se bývalému starostovi nepodařilo prosadit vlastní záměr, který považuje za správný ( i dnes, jak ing. Strnad uvádí ve svém příspěvku) když v zastupitelstvu měl drtivou většinu – z 21 zastupitelů disponovala koalice 14 hlasy, k nim připočtěme další dva hlasy zastupitelů KSČM, kteří nikdy nevystupovali opozičně. Každému musí být jasné, že 5, slovy : pět skutečně opozičních zastupitelů, tak pochopitelně nemohlo zabránit prosazení záměru transformovat městskou  nemocnici z příspěvkové organizace na s.r.o.  Samozřejmě, že to bylo jinak. Ano, zaměstnanci nemocnice projevili nesouhlas, když si spočítali, že cílem transformace je regulovat osobní náklady ( nenavyšovat mzdy ) snížit náklady ( kde jinde než na mzdách ) a ptali se, zda o tom zastupitelé vědí, zda transformaci schvalovali. A ono ne, ti to neschvalovali, ti o tom v době, kdy se to již projednávalo na poradách v nemocnici, ani netušili. A tak iniciovali svolání mimořádné zasedání zastupitelstva, aby se dozvěděli a s nimi i veřejnost.

Pravým důvodem, proč k transformaci nedošlo a nemohlo dojít, byla jiná zásadní  skutečnost. Transformace nemocnice na obchodní společnost by byla porušením dotačních podmínek a nemocnice by musela vrátit celou dotaci na přístrojové vybavení a IT technologie ve výši 62.438.609,-Kč. Doba udržitelnosti dotačního projektu je pět let od poskytnutí dotace. Po tu dobu musí tedy nemocnice splňovat podmínky dotace. Jednou z nich je zachování statutu příspěvkové organizace městské nemocnice jako příjemce dotace. Oficiální potvrzení této skutečnosti poskytovatelem dotace bylo zveřejněno až po mimořádném zasedání zastupitelstva v průběhu roku 2017 a prokazuje absolutní nepřipravenost záměru nemocnici transformovat z příspěvkové na obchodní společnost.  Není možné, aby toto bývalý starosta města nevěděl. Přesto tvrdí, že tehdejší opozice a zaměstnanci nemocnice zabránili transformaci nemocnice na společnost s ručením omezeným, přičemž tato by měla v současné době mnohem jednodušší postavení při řešení obdobných problémů. Vyhodnoťte si prosím vše sami a odpovězte si na onu otázku zábavného pořadu  To se ví :   „Pravda nebo lež ?“

Za zmínku a rozbor by stály ještě i některé další věty, ale nemá cenu se ve všech přehrabovat.  Situace není jednoduchá, tím spíše, že musíme prakticky denně čelit nějakým dezinformacím, že se bude nemocnice zavírat, že nám na nemocnici nezáleží, že jsme vybrali management, který dostal za cíl nemocnici zlikvidovat a podobné nesmysly. To vše  zneklidňuje veřejnost i zaměstnance nemocnice, kteří potřebují mít existenční jistotu. Na prosincovém zasedání zastupitelstva budeme předkládat návrh rozpočtu města, který počítá s nezbytným provozním příspěvkem pro udržení dostupné zdravotní péče v naší nemocnici ve stávajícím rozsahu.

Nehledáme viníky ve městě ani na kraji. Víme, že si musíme poradit v danou chvíli sami. A řešení máme. V první fázi musíme najít zdroje pro nemocnici, aniž bychom ohrozili další oblasti života ve městě, čímž nepopíráme význam hledání rezerv a úspor uvnitř nemocnice. Odkazuji na naše úsilí ve věci poplatků za odpady, což je ale jiné samostatné téma.  Připravujeme instalování radarů v obci Horky a po dokončení rekonstrukce obchvatu i na něm. Kromě bezpečnostního hlediska nám jde samozřejmě též o zajištění finančních zdrojů. První příjmy očekáváme v průběhu roku 2020.

Ano, dovolujeme si přesto Středočeský kraj kritizovat, že odmítá pomoci malým nemocnicím v pěti městech – Rakovníku, Slaném, Nymburku, Mělníku a Čáslavi - které mají shodné problémy, začínající ohrožovat dostupnou zdravotní péči ve významné části celého kraje. Je to prý náš problém, ne Středočeského kraje a proto naše společné memorandum kraj odmítl. Byl jsem zmocněn kolegy z těchto měst a nemocnic, abych převzal štafetový kolík po starostovi Mělníka a abych hledal i politické spojence. V Čáslavi je zjevně nenajdu.  V Kutné Hoře tím spíše ne. Vládnoucí koalice ANO, ČSSD a KSČM ve  Středočeském kraji vládne podle mě způsobem, který mi připomíná tak trochu fotbalové prostředí se známými výroky bosse Berbra a jeho komunikaci s lokálními funkcionáři : „ Dotace těm, co nás volí.“ Nevolím a volit nebudu.

Potřebujeme pochopení občanů i pro některá nepopulární opatření, která možná budeme muset přijmout. V kritických časech je třeba se semknout a táhnout společně za jeden provaz. Jedním směrem pokud možno. Chci všechny ujistit, že boj o nemocnici nehodláme vzdávat a nepotřebujeme k tomu nějaké vzkazy přes média, pokud na ně nenavazují  činy.


JUDr. Vlastislav Málek
starosta města ČáslaviKomentáře