Krajské volby jsou důležité pro Čáslav i celý region. Jde také o městskou nemocnici a její podporu

Když jsme v roce 2018 uspěli v komunálních volbách v Čáslavi, očekávali jsme, že naše práce bude v mnoha ohledech komplikovaná. Jednou z našich obav bylo, jak se k městu pod naším vedením bude stavět Středočeský kraj, ovládaný koalicí ANO, ČSSD a KSČM, tedy stranami, které se v našem městském zastupitelstvu dostaly do opozice. V duchu jsme se ptali, jestli Čáslav nebude bita tím, že má její vedení jinou barvu dresu než to krajské.

Krajská politika přitom hraje významnou roli v mnoha záležitostech, které se dotýkají města i přilehlého regionu – za všechny lze jmenovat zdravotnictví, střední školství nebo údržbu silnic. Způsob řízení kraje v těchto oblastech lze zároveň stěží označit za spravedlivý a kompetentní, což souvisí s tím, že klíčová úřednická místa na krajském úřadě jsou obsazována podle politického namísto odborného hlediska, a podobně je tomu i při rozdělování krajských peněz. Zářným příkladem je přístup k financování zdravotní péče: nemocnice zřízené krajem dostávají dotace v řádu několika desítek milionů, zatímco městské nemocnice, zajišťující tu samou péči ve stejném kraji, nedostávají nic, ačkoliv jejich pacienti přispívají do krajského rozpočtu stejným dílem. To je i případ Čáslavské nemocnice s porodnicí, která je díky tomu ve finanční nevýhodě ve srovnání s krajskými nemocnicemi v Kutné Hoře a Kolíně, což dopadá na rozpočet města.

Naše počáteční obavy se bohužel za uplynulé dva roky ukázaly jako opodstatněné – ze Středočeského kraje jsme neformální cestou dostávali vyjádření v tom smyslu, že nemůžeme počítat se vstřícností, když nejsme politicky na jedné lodi. Krajská podpora, a to nejen dotace, ale například i ochranné pomůcky proti Covid-19, pak putovala přednostně do jiných, více spřízněných měst.

Z nekompetentního a nespravedlivého jednání Středočeského kraje vyvozujeme jasný závěr – změna krajského vedení je v zájmu občanů kraje, našeho regionu i města Čáslav, a dojít k ní může v nadcházejících volbách, které se uskuteční  2. a 3. října 2020. Víme, že nic se neděje samo a změnu za nás bez našeho přičinění nikdo nezařídí. Proto se náš starosta, JUDr. Vlastislav Málek, rozhodl podpořit svou účastí kandidátní listinu č. 7 Starostové a nezávislí (STAN) s podporou KDU-ČSL, SNK-ED. Nejsou za tím jeho osobní ambice a snaha dostat se do vyšších pater politiky, nebo dokonce touha odejít z vedení Čáslavi do uvolněné funkce v kraji, jak by se někdo mohl domnívat. Nic takového není v plánu. Jde jen o snahu pomoci ke změně současných nešťastných krajských poměrů a podpořit kandidáty, kteří jsou ve svých městech a obcích úspěšnými starostkami a starosty a mohli by svůj talent a zkušenosti využít i na krajské úrovni.

Na kandidátce STAN najdete i čáslavskou radní pro zdravotnictví MUDr. Michaelu Mandákovou, zástupkyni našeho koaličního partnera Šance pro rodinu (KDU-ČSL). Její velkou starostí je zachování funkční čáslavské nemocnice ve stávajícím rozsahu péče, a právě spravedlivější krajská podpora by pro nemocnici mohla být rozhodujícím stabilizujícím prvkem. Na stejné kandidátce je i Jan Jiskra, starosta Starkoče a předseda Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko.

V zájmu Čáslavi i jeho okolí se na Vás tedy obracíme s výzvou: přijďte 2. a 3. října k volbám, podpořte kandidátní listinu STAN a kroužkujte na ní zástupce Čáslavi, JUDr. Vlastislava Málka a MUDr. Michaelu Mandákovou i Jana Jiskru. A zkuste najít odvahu o svém rozhodnutí ještě před volbami říct vašim blízkým a přátelům, ať vidí, že krajské volby jsou velmi důležité, a mají motivaci k nim přijít také.

Děkujeme!

členové spolku Čáslav pro všechny
 

 


 

 


Komentáře