V balicím papíru, reakce na míru

 Vážený pane kolego,

děkuji za reakci, kterou jste napsal pro místní zpravodajský web. Jelikož Váš článek vykazuje velké množství přímých i nepřímých útoků na mou osobu, mé povolání a hodnoty, pro které jsem se rozhodl dělat službu veřejnosti, nezbývá mi, než reagovat.


Pokud si bystrým okem přečtu text a podívám se na větné konstrukce, použitý slovosled, uspořádání kontextu, již zopakované myšlenky, nemůžu se zbavit dojmu, že článek tvořil/la někdo úplně jiný. Určitě lze pouze spekulovat, ale časová a digitální stopa při tvorbě a putování Vámi psaného textu do redakce, by vyvrátila mou domněnku. Pokud bych se mýlil, rád bych se i omluvil, pokud tomu tak nebylo, vnímám jako skutečně dětinské nechat za sebe psát politické texty pro nezávislé místní zpravodajství NNoviny.


Ano, jsem ředitelem místní střední školy, té školy, která patří mezi ty nejvýznamnější v našem městě. Za své povolání jsem skutečně rád, je pro mě velmi náročnou pracovní výzvou, jejímž výsledkem je opět veřejná služba společnosti. Věřím, že já se svými učiteli dbáme na to, aby žáci, absolventi byli vedeni k otevřenému dialogu, přizpůsobovali svou komunikaci publiku a zamýšlenému účinku, vyjadřovali své postoje v prospěch společnosti, přemýšleli o nejednoznačných a komplexních problémech reálného světa v prospěch občanů, vyhodnocovali argumenty, propojovali informace a rozeznávali opakující se vzorce, budovali smysluplné znalosti, reflektovali, experimentovali a přetavovali myšlenky v činy reálného světa. A pokud máme něčeho podobného žáky naučit, musíme to sami umět.


Nevím, zda jsem sám sobě dobrým žákem, ale učím se rád. Místní role v zastupitelstvu a vedení města je skutečně velkou školou života. Také mám zodpovědnost za důvěru 1553 hlasů, které jsem obdržel v posledních komunálních volbách, jež mou odpovědnost posunuly na úroveň celého města. Je složité předat validní, nezkreslené a objektivní informace v prospěch všech našich občanů. Někteří je nikdy nebudou chtít přijmout, protože jsou na druhé straně barikády. Já věřím, že nemocniční neklid odpadne právě proto, aby podstata práce lékařů zvítězila a byla nadřazená vztahovým složitostem, které vyřeší čas.


Pokud opozice svolá mimořádné zastupitelstvo k stavu nemocnice, pokud reagujete zprostředkovaně na můj komentář na sociálních sítí, pokud vyjde článek, který manipuluje s údajnou manipulací, jde o politikum. 


Přál bych si, aby osobní averze a nevraživost neměla negativní dopad pro občany našeho města a nestala se tradicí, která jen obtěžuje. Tento způsob práce není dobrý návod stát se vzorem pro budoucí generace, které město budou řídit ke spokojenosti významné většiny občanů. Další volby se blíží a my všichni budeme muset opět rozhodnout, kdo za nás bude v naší zemi, městě rozhodovat.


Přeji Vám klidný zbytek léta, s pozdravem David TichýKomentáře