Pravda nebo lež?

Paní Ing. Zdeňko Nezbedová, napsala jste 18.ledna další ze svých článků, v němž hodnotíte reakce moje a některých mých kolegů na příspěvky zveřejňované na sociálních sítích. Vyzníváme dle Vás jako aroganti, kteří neuznávají jiný názor, odmítají vést diskusi a podněty a názory občanů je nezajímají. V rozporu s programem sdružení Čáslav pro všechny, které hlásá otevřenost, demokracii, vítání nápadů a občanské iniciativy.
 
Důkazem mají být moje některé komentáře, kterými snad údajně zastrašuji občany, kteří se pak ukrývají pod falešnými profily, aby mohli svobodně vyjadřovat své názory, urážím ctihodné občany a zesměšňuji jiné komolením jejich jména.

Nikoho nezastrašuji a nikomu nebráním v projevení jiného názoru. Ano, dávám přednost osobnímu jednání z očí do očí a v případě písemného projevu skutečně netuším, proč by se někdo měl ukrývat pod falešným profilem. Nikdo není a nemůže být postihován za svůj názor, nikomu jsem se nikdy nemstil za názor opačný , než je můj nebo vedení města a tento názor rozhodně zastávají i všichni členové rady města. Navzdory tomu, že právě Vy jste nás nepodloženě nařkla z opaku, když jste prohlásila, že z naší strany byla vyvíjena iniciativa k tomu, abyste kvůli svým kritickým názorům vůči vedení města Čáslavi přišla o zaměstnání na Městském úřadě v Kutné Hoře.
 
Je to lež, nikdy jsme se takového jednání nedopustili a Vaše vyjádření před sedmi lidmi z vedení měst Kolína, Kutné Hory a Čáslavi nepotvrdil starosta Kutné Hory, na kterého jste se Vy i někteří další zastupitelé města Čáslavi odvolávali.

Pokud jde o moje vyjádření o nerudném mužikovi, který mi pravidelně nasazuje psí hlavu, tak jsem si dovolil odlehčit útoky, které na mě pravidelně vede Váš nejčastější, dalo by se říci, stálý dopisovatel Nnovin. Jeho názory mu neberu, s řadou z nich nesouhlasím, jeho motivy si mohu jen domýšlet. Jak by on sám jistě uvedl – Cui bono – komu ku prospěchu. Je to jeho věc, ostatně stejné je to s Vámi. Zatrpklý mužik je moje hodnocení jeho postojů a je to jen slabý odvar proti tomu, co tento sečtělý muž, jak o něm píšete, šíří o mně. On jistě moje výroky jako výsostný demokrat odkazující se na myšlenky presidentů Masaryka a Beneše unese. V každém případě nepochybuji, že dostane v brzké době prostor v rubrice Vašich Nnovin.

Premiér Fiala má můj obdiv za nadhled, s kterým zachovává klid a zvládá útoky na sebe, vládu a jak odpovídá na kritiku, která se na něho snáší v tomto nelehkém období. I tento,jinak velmi klidný a kultivovaný člověk, se neudržel a do éteru mu ulítlo slovo, kterým vyjádřil své pocity marnosti v jisté fázi sněmovního jednání. Rozhodně ho nebudu z toho důvodu považovat za hulváta a arogantního člověka.

Stejné se stalo mně, když poté co stále dokola vysvětlujeme své kroky, které činíme pro záchranu nemocnice, nám druzí zatím mydlí schody. Tu nás označují za lidi, kteří měrou historicky nebývalou útočí na bývalého ředitele nemocnice, najali si nějakou soukromou firmu za účelem převedení nemocnice do soukromých rukou, aniž by přes opakované výzvy doložili svá tvrzení. Když jsem se dočetl, že se můj otec, který vedl nemocnici 25 let, musí v hrobě obracet, co s nemocnicí provádí jeho syn, tak i já jsem zareagoval způsobem, který určité lidi nadzvedl. Ano, dopustil jsem se zkratky s odkazem na seriál Nemocnice na kraji města, přičemž moji obhajobu, že jsem si v tu chvíli spletl dvě ženské seriálové postavy a zmínil jsem zrovna paní zelinářovou, jistě mnozí odmítnou. Paní Elišku rozhodně nepovažuji za „krávu nebeskou“ a tímto se jí i všem, kteří se cítí i za ni dotčeni, veřejně omlouvám.

Je zajímavé, jak lidé, kteří používají falešných profilů, se vzájemně informují o tom, zda a jak s nimi komunikuji či nekomunikuji. Opakovaně odmítají se sejít a otevřeně diskutovat o tom, co je tíží, co navrhují a jaké navrhují řešení. Snadnější je pro ně skrýt se pod profilem Kay Jay, Tera Rut, Martin Burian a podobní. I s řadou těchto lidí jsem komunikoval a debatu jsem ukončil teprve tehdy, když se začala točit v kruhu a na dotazy tito lidé odpovídali otázkami na něco jiného. Takže paní ing. Nezbedová, opět míříte mimo terč.

Tato radnice zavedla veřejné projednávání důležitých témat a to i on-line, máme mobilní rozhlas, jehož prostřednictvím občané dostávají informace a mohou vznášet své připomínky, pravidelný týdenní newsletter informuje o novinkách z radnice. Zasedání zastupitelstva se se prostřednictvím streamu vysílají on line a je možné nejen zvukový záznam, ale i videozáznam dodatečně zhlédnout a veřejnost může diskutovat na sociálních sítích o všem, co je tíží. Nic z toho tu před naším příchodem na radnici v takovém rozsahu nebylo.

Dovolujeme si jen ten luxus, že žádáme, aby občané své názory, kterým občas napadají a dehonestují vedení města, opřeli o důkazy pro svá tvrzení. To, že šíření nepravdivých informací na sociálních sítích mající potenciál pomluv, považuje i vrchní státní zástupkyně za činy, které bude státní zastupitelství postihovat, nevnímám jako zastrašování veřejnosti, ale jako projev fungování právního státu. Není možné si objednávat falešné kompromitující materiály za účelem dehonestování druhých. To, že i takové věci se děly, konstatuji z toho důvodu, že to máme písemně doloženo od jedné osoby, která se takového jednání zúčastnila a rozhodla se od takového chování distancovat. A mohu všechny ujistit, že v našich kruzích se nic takového nestalo a nestane.

Nadsázky, zkratky a humor zřejmě do výbavy veřejných činitelů nepatří. To jen k hrubým útokům, lžím a pomluvám máme přistupovat s pokorou a dá-li nám někdo facku, máme s úsměvem nastavit druhou tvář. Vy sama jistě máte právo vtipkovat s jinými lidmi v komentářích o výpadku osvětlení v ulici generála Eliáše, kde bydlí údajně starosta a kde je několik dní tma ( jak jste popsala víkendový výpadek veřejného osvětlení v ulici generála Františka Moravce, který byl v pondělí odstraněn ) s tím, že jste byla odhalena, jak s kleštičkami pod rouškou noci škodíte. To je vtipné, úsměvné, odlehčující, zatímco my druhé zesměšňujeme a urážíme. Radši rovnou napíšu sám, co byste mohla uvést Vy. Já na rozdíl od Vás jsem veřejný činitel. Vy můžete vše, my jen útrpně vykonávat svůj úřad, zatímco Vy a jiní třeba i z utajovaných profilů budou sdělovat, že lépe už tu bylo a společným úsilím dosáhnete zase toho, že zase bude.
 
Ujišťuji Vás, že budu nadále pracovat ze všech svých sil ve prospěch občanů města a oni budou těmi, kdo nás budou hodnotit a vystaví nám svůj účet za naši práci. Věřím jim, že rozhodnou správně a jejich rozhodnutí budu považovat za svaté.


Komentáře