Naše vize města Čáslav

Spolek „Čáslav pro všechny” sdružuje lidi, kterým jde o dlouhodobý a všestranný rozvoj našeho města. To, jakým směrem by se měla Čáslav ubírat, jsme se pokusili zformulovat v naší společné vizi města, kterou Vám v tomto textu předkládáme. Jde v podstatě o představu ideální Čáslavi, jejímuž naplnění chceme věnovat maximum svých sil. 

Čáslav je moderní město v historických kulisách, které staví na základech vybudovaných předky a svým obyvatelům poskytuje nezbytné zázemí a podporu pro jejich rozmanité aktivity, ať už se jedná o pestrou a kvalitní nabídku vzdělání, sportů, kulturních zážitků nebo společenských událostí.

Důležitou roli přitom hraje kvalita prostředí, v němž se aktivity Čáslavanů odehrávají. Kromě hodnotné architektury veřejných budov město nabízí esteticky atraktivní, funkční a čistý veřejný prostor – náměstí, ulice, parky a další veřejná prostranství – s důrazem na přítomnost životadárné zeleně. Pohyb po městě je příjemný a bezpečný pro pěší i pro ty, kteří zvolí dopravní prostředek, ať už s motorem či bez něj. Město je vstřícné k návštěvníkům a s hrdostí jim prezentuje své přednosti.

Obyvatelé Čáslavi jsou zdraví, nejen díky zdravému životnímu prostředí a zázemí pro sport, ale i díky dostupnosti zdravotní péče pro běžné i závažnější situace. Počet obyvatel města dlouhodobě a bezpečně setrvává nad hranicí 10 000 a proporce věkových skupin – dětí, dospělých v produktivním věku a seniorů – jsou vyvážené. Všechny věkové skupiny a senioři obzvlášť mají k dispozici potřebné sociální služby. Město je zdravé i po ekonomické stránce – není nadměrně zatíženo dluhy, s penězi nakládá hospodárně a má zajištěny dostatečné příjmy na údržbu i rozvoj.

Služby, které Čáslav poskytuje svým obyvatelům, jsou kvalitní, profesionální, a přitom přátelské k lidem. Neustále se rozvíjejí a jdou s dobou, i s ohledem na vývoj společnosti a technologií. Občané mají snadný přístup k informacím o aktuálním dění, aktivně se účastní veřejného života a zapojují se do rozhodování o dalším směřování města.

Jak vidíte ideální Čáslav vy? Budeme moc rádi, když nám svou představu pošlete na e-mail info@caslavprovsechny.cz, na facebookový profil „Čáslav pro všechny” nebo když nám ji sdělíte jakoukoliv jinou formou.Komentáře