VOLEBNÍ PROGRAM 2022 • VSTŘÍCNÁ ČÁSLAV | Komunikace a vztahy s občany

 VSTŘÍCNÁ ČÁSLAV | komunikace a vztahy s občany

Fungující a otevřená komunikace s občany je podle nás nezbytným prvkem zastupitelské demokracie, zvlášť na komunální úrovni. Vnímáme rostoucí míru dezinformací, které rozdělují a polarizují společnost, vyvolávají strach a činí věcný a smysluplný dialog mezi občany i zastupiteli čím dál obtížnější.

Považujeme proto za nezbytné i nadále posilovat informovanost občanů o dění ve městě, organizovat veřejná pojednání k významným změnám a posilovat prvky průběžné spoluúčasti veřejnosti na rozhodování o budoucnosti našeho města.

V dnešní době, která se vyznačuje obrovským množstvím rychle se šířících informací, občané od města přirozeně očekávají vysoký standard informovanosti, tedy že se dozví vše potřebné včas, ve srozumitelné a vstřícné formě a úplném a nezkresleném rozsahu.

Město má k naplnění těchto očekávání k dispozici širokou škálu komunikačních kanálů, které potřebuje využívat promyšleně, v souladu s určitou komunikační strategií, která zohlední odlišné technologické možnosti i různá očekávání specifických skupin občanů.

V této oblasti bychom rádi realizovali následující kroky:

  • dokončení přípravy komunikační strategie města a její zavedení do praxe

  • pokračování a rozvoj informování pomocí Čáslavských novin a Mobilního rozhlasu

  • zlepšení průběžné informovanosti občanů, kteří nevyužívají internetové komunikační kanály

  • posilování zapojení obyvatel do přípravy významných projektů pro rozvoj města, pokračování ve veřejných projednáních připravovaných akcí

  • přidání dalších naučných tras naším městem v projektu LET Čáslaví (Lokální Elektronické Toulky)

Komentáře