VOLEBNÍ PROGRAM - CHYTRÁ ČÁSLAV | děti, mládež a vzdělávání

CHYTRÁ ČÁSLAV | děti, mládež a vzdělávání

Přestože v komunální politice se pod pojmem „investice“ zpravidla rozumí stavby, za tu nejlepší dlouhodobou investici považujeme kvalitní vzdělání našich dětí, které jim umožní orientovat se v rychle se měnícím světě budoucnosti, najít v něm své místo, umět spolupracovat, vzájemně se domluvit a mimo jiné také utvářet a spravovat naše město.

Roli zřizovatele místních mateřských a základních škol nevnímáme pouze jako závazek poskytovat školám vyhovující zázemí a materiální podmínky. Chceme z této pozice napomáhat kultivaci a rozvíjení toho, co se ve školách odehrává; být zřizovatel aktivní a osvícený, který podporuje inovace ve prospěch dětí, rodičů i učitelů, který vyžaduje od všech škol určitý standard, pomáhá jim v jeho dosažení a motivuje je i k nadstandardním aktivitám.

Konkrétně bychom v oblasti vzdělávání rádi uskutečnili tyto kroky:
● podpora zavádění inovativních vzdělávacích programů na školách, např. formou pomoci s přípravou projektů, financování pedagogických kurzů a stáží na jiných školách, osvětových akcí pro rodiče atd. – například digitální gramotnost a kyberbezpečnost, využití virtuální reality ve výuce
● podpora a motivace škol pro získání certifikace „Rodiče vítáni", která definuje určitý standard kvality v oblasti otevřenosti komunikace školy s rodiči žáků
● posilování prestiže učitelské profese formou veřejného ocenění, např. prostřednictvím ocenění „Učitel roku" na základě hodnocení odborné veřejnosti a pořádáním učitelského plesu, kde by bylo ocenění předáno
● vyhodnocení dostatečnosti kapacity školní družiny a případně řešení jejího navýšení
● zjištění zájmu o vznik školního klubu jakožto pokračování školní družiny pro žáky 2. stupně ZŠ a případně zahájení kroků k jeho zřízení
● výstavba nové mateřské školy v areálu Prokopa Holého
● realizace aktivit, které vtahují do veřejného dění dospívající generaci a podporují v ní zájem se angažovat ve svém okolí, ať už zapojením do komunální politiky nebo jinou formou (např. studentské zastupitelstvo, participativní rozpočet na školách)
● spolupráce základních škol se středními školami v ČáslaviKomentáře