VOLEBNÍ PROGRAM • CHYTRÁ ČÁSLAV | kultura

 CHYTRÁ ČÁSLAV | kultura

Pestrá nabídka kulturního vyžití je to, co vnáší do našeho města život s přesahem za starosti všedního dne a vytváří příležitosti pro rozšiřování našeho vnímání světa a jeho konfrontaci s jinými pohledy. Kulturní události jsou také místem pro vzájemné setkávání a společné zážitky, čímž pomáhají udržovat sounáležitost obyvatel města. Rádi bychom stavěli na tom, co ve městě v oblasti kultury již funguje, nadále podporovali či pořádali tradiční akce a vytvářeli podmínky pro nové. Za klíčové v této oblasti považujeme městské instituce – Dusíkovo divadlo, Kino Miloše Formana, Městské muzeum a knihovnu. Jim bychom rádi poskytovali veškerou potřebnou podporu k tomu, aby mohly udržovat a dále zvyšovat kvalitu služeb, které místním lidem poskytují.

Podstatnou součástí kulturního života v Čáslavi jsou i zájmové spolky a veřejnost, které svými iniciativami zajišťují tolik potřebnou pestrost nabídky. I nadále bychom je v tom chtěli podporovat jak finančně, tak zázemím, které město může nabídnout.

V oblasti kultury bychom rádi učinili tyto konkrétní kroky:

  • provoz letního kina ve dvoře Dusíkova divadla

  • vznik programů pro děti, mládež a také pedagogy, které jim pomohou při orientaci v současné kultuře a umožní jim rozeznat a ocenit kvalitu

  • podpora aktivit, které přístupnou formou nabídnou rozšiřování kulturních obzorů dospělým divákům

  • rekonstrukce Malé scény Dusíkova divadla a klimatizace pro Novou scénu

  • pokračování v rozvoji programových aktivit Dusíkova divadla

  • podpora větší četnosti hudebních koncertů a snaha o jejich žánrovou pestrost

  • vypisování tematických grantů na přípravu kulturně-společenských akcí, k jejichž realizaci by se žadatelé hlásili se svými návrhy do soutěže (např. akce k významným výročím místních událostí)

  • vstup pro děti zdarma do expozic a památek ve městě (např. Městské muzeum, Otakarova bašta, Žižkova síň atd.)Komentáře