Jak funguje volební systém v komunálních volbách?

 Vážení čtenáři,

v těchto dnech pravděpodobně ve svých schránkách nalézáte hlasovací lístky pro komunální volby, které se budou konat 23. – 24. září. Zajímá vás, jak hlasovací lístky vyplnit, nebo jak se budou vaše hlasy sčítat a vyhodnocovat? Právě pro vás jsme připravili tento článek, v němž byste měli nalézt odpovědi.

V Čáslavi letos kandiduje 9 volebních stran, z nichž většina má 21 kandidátů. Všechny strany a kandidáti jsou uvedeni na jednom velkém hlasovacím lístku, který je oboustranný. V hlasovacím lístku vyznačíte svou volbu a přinesete ho odevzdat do volební místnosti, do níž spadá Vaše adresa (pokud nevíte, podívejte se na přehled na webu města).

Jak upravit hlasovací lístek?

Do zastupitelstva se v Čáslavi volí 21 členů, proto má každý z nás 21 hlasů, které může na hlasovacím lístku rozdělit třemi způsoby:

  1. Zaškrtnout celou volební stranu a tím jí přidělit všechny své hlasy

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

  1. Zaškrtnout 21 nebo méně jednotlivých kandidátů z různých stran (každá strana pak dostane hlasy svých zaškrtnutých kandidátů)

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

  1. Zkombinovat možnosti 1. a 2. – zaškrtnout jednu stranu a část hlasů jí odebrat ve prospěch zaškrtnutých kandidátů z jiných stran

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky


Ve výše uvedených příkladech by celkový počet hlasů pro jednotlivé strany byl následující:


Strana A

Strana B

Strana C

Příklad 1

21

0

0

Příklad 2

3

2

2

Příklad 3

17

2

2


Jak se přidělují zastupitelské mandáty?

Pro rozhodování, jaký způsob hlasování zvolíte, je důležité vědět, jak se hlasy vyhodnocují. Postup lze popsat následovně:

  1. Sečte se počet všech hlasů a spočtou se podíly jednotlivých stran na celkových odevzdaných hlasech. Může to vypadat například takto:


Strana A

Strana B

Strana C

Celkem

Počet hlasů

725

1 282

93

2 100

Podíl

35 %

61 %

4 %

100 %

  1. Vyřadí se strany, které mají menší podíl hlasů než 5 %:


Strana A

Strana B

Strana C

Celkem

Počet hlasů

725

1 282

93

2 100

Podíl

35 %

61 %

4 %

100 %

  1. Zbylým stranám jsou rozděleny počty zastupitelských mandátů (tzv. křesel) pomocí tzv. D´Hondtovy metody, jejíž popis přesahuje rámec tohoto textu, protože pro volbu způsobu hlasování není podstatný, ale najdete ho například na Wikipedii. Podstatné je, že se vychází z procentuálních podílů stran na celkovém počtu hlasů.

  2. Určí se, kteří konkrétní kandidáti přidělené mandáty obsadí. To je dáno především pořadím na kandidátní listině. Jedinou výjimkou jsou kandidáti, kteří dostali aspoň o 10 % více hlasů než je průměrný počet hlasů pro celou kandidátní listinu. Takoví putují na první místo a mandáty jsou přiděleny přednostně jim.

K ilustraci fungování posledního bodu, kdy je stanoveno pořadí kandidátů, se podívejme na následující příklad výsledků jedné kandidátky, v němž je vyznačeno, jak si jednotliví kandidáti stáli v porovnání s průměrem celé kandidátky (ten má hodnotu 100 %).

V grafu vidíme, že hranici 10 % potřebnou pro postup na první místa přesáhl pouze kandidát 13, který získal o víc než 20 % více než průměrný kandidát. Naopak z tohoto pohledu propadl kandidát 3, který získal téměř o 60 % méně než průměrný kandidát.

Představme si, že tato volební strana získala celkem 4 mandáty zastupitelů. Kteří konkrétní kandidáti je obsadí? První mandát připadne kandidátovi 13, který ostatní přeskočil díky přesažení hranice 10 %. Protože byl v tomto ohledu sám, zbylé mandáty dostanou kandidáti podle pořadí na kandidátce, tj. dalšími zastupiteli se stanou kandidáti 1, 2 a 3. 

V čem může být volební systém matoucí?

Jak je vidět z předchozího příkladu, možnost křížkovat konkrétní kandidáty může pomoci dostat do zastupitelstva kandidáta ze zadních pozic kandidátky, děje se tak ale pouze v jednotlivých případech, protože hranice 10 % je poměrně vysoká a překoná ji málokdo. Možnost sestavit si „svoje“ zastupitelstvo pomocí křížkování jednotlivých kandidátů napříč stranami tak většinou nefunguje, protože křížky pro jednotlivé kandidáty nejvíce pomáhají lídrům jejich kandidátek.

Co nefunguje téměř vůbec je vyjádření negativní preference vůči určitému kandidátovi na špičce kandidátky tím, že zakřížkujeme všechny ostatní na jeho kandidátce. Daný neoblíbený kandidát se tím neodsune dozadu za své oblíbenější kolegy, jak ukazuje případ kandidáta 3 z příkladu výše.

Platný volební systém tedy nevede k tomu, že je zastupitelstvo sestaveno z kandidátů s nejvíce hlasy. Je místo toho nastaven tak, aby poměr sil jednotlivých volebních stran přibližně odpovídal poměru hlasů, které jejich kandidátky jako celek dostaly.

Zajímavý článek s více detaily na toto téma naleznete v tomto článku.

Shrnutí

Každý volič v Čáslavi může rozdělit 21 hlasů.

Pokud chcete maximálně podpořit vybranou volební stranu, zaškrtněte políčko u jejího názvu. Tím jí dáte všechny své hlasy.

I když křížkujete jednotlivé kandidáty, dáváte své hlasy především jejich straně.

Podle podílu na celkových odevzdaných hlasech jsou volebním stranám přiděleny mandáty zastupitelů.

Konkrétní obsazení mandátů závisí hlavně na pořadí kandidátů na kandidátce, s výjimkou těch, kteří se dostanou na první místo díky získání o 10 % více hlasů, než je průměr celé jejich volební strany.


Děkujeme všem z Vás, kteří se voleb zúčastníte. Přejeme Vám uvědomělou a šťastnou volbu, které nebudete později litovat, z níž budete mít ideálně i radost, a která hlavně pomůže našemu městu v dalším směřování.

Martin Jusko za členy spolku Čáslav pro všechny

Komentáře