Předběžná zpráva o financování předvolební kampaně Čáslav pro všechny

 Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám přehled o nákladech, které jsme dosud vynaložili nebo ještě plánujeme vynaložit na realizaci naší předvolební kampaně pro nadcházející komunální volby, které se konají 23. – 24. září.

Již uhrazené náklady v Kč do 5. 9. 2022:

Plakáty na výlepových plochách

8 225

Fotografie kandidátů

8 560

Materiály do schránek

7 439

Celkem uhrazeno

24 224


Další plánované náklady v Kč k 5. 9. 2022:

Materiály do schránek

11 217

Venkovní propagační objekt

18 000

Billboardy

10 500

On-line propagace

10 000

Video spoty

100 000

Celkem plánováno

149 717


K 5. 9. jsme na našem účtu disponovali částkou 112 972,- Kč, kterou jsme získali formou dobrovolných příspěvků od našich členů. Na rozdíl od některých politických stran nemáme žádné sponzory ani příspěvky z veřejných rozpočtů. Rozhodně nečerpáme žádné dodávky služeb nebo materiálu na úkor městského rozpočtu, jak naznačují některá vyjádření opozičních kandidátů. Takový způsob financování kampaně nám není vlastní a byl by v rozporu se samou podstatou naší motivace ke kandidatuře.

Po ukončení kampaně plánujeme zveřejnit finální přehled skutečně realizovaných nákladů a příjmů na jejich pokrytí. Vnímáme to jako výzvu i pro ostatní volební strany, aby i ony rozkryly náklady na svou kampaň a zdroje jejich financování.

Věříme, že předvolební kampaň je nezbytným prostředkem, jak široké veřejnosti představit naši vizi, náš program a naše kandidáty. Proto nelitujeme financí a energie, které do ní vkládáme, a snažíme se je využít s maximální efektivitou. Budeme vděční, když nám s financováním kampaně pomůžete i Vy svým drobným příspěvkem na účet 2901342867/2010.

                                                                                                                              

Členové spolku Čáslav pro všechny
 

Komentáře