Mimořádné zastupitelstvo se blíží, koho svědomí vlastně tíží, aneb lobbing v praxi

 

"Křetínského" firmu obvinili z miliardových úniků, na stíhání kývl nejvyšší žalobce

více najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kretinsky-ave-odpady-stihani/r~acb0c61ccfa611edbe29ac1f6b220ee8/

A s tímhle podnikem chce naše rada města dál společnost pracovat za úplatu, která je v porovnání se vzniklou škodou směšná. Viz usnesení rady, které zastupitelé dnes dostali do emailu.

Vážení zastupitelé,

níže si Vám dovoluji zaslat usnesení, které rada města přijala na svém zasedání konaném v mimořádném termínu dne 29.03.2023, a které se týká pondělního projednávání „Rozšíření kapacity skládky v Čáslavi“ na mimořádném zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení číslo: RM/9/165/2023

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout níže uvedené usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí s rozšířením kapacity skládky v Čáslavi provozovanou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, za podmínek:

  • po roce 2030 bude ukládáno maximálně 37 % N-odpadů z celkového ročního návozu na skládku, 
  • v EIA navržená úprava odpadů na palivo (PEVO) ve výši 100 000 tun ročně bude z projektu zcela vyřazena,
  • recyklace stavebních odpadů v EIA bude snížena na polovinu, to znamená max. 20 000 tun ročně, 
  • zahájení budování biokoridoru proběhne nejpozději v roce 2025
  • maximální kapacita odstranění (ukládání) odpadu na ploše Z19 bez podmínky vybudování západního obchvatu

je 500 000 m3 odpadu s podmínkou odklonění dopravy na neveřejnou komunikaci, návoz zbývajících 1 500 000 m3 bude umožněn až po vybudování obchvatu,

  • povolování jednotlivých sekcí bude vždy po 500 000 m3 odpadu,
  • bude uzavřena dohoda mezi městem Čáslav a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nahradí

Dohodu o spolupráci z roku 2012, v níž se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zaváže:

- ke garanci ročních plateb v letech 2024 - 2030 ve výši minimálně 30 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

- ke garanci ročních plateb po roce 2030 ve výši minimálně 16 000 000 Kč bez ohledu na výši vybraných poplatků,

- od roku 2024 ke garanci příspěvků na rozvoj Městské nemocnice Čáslav ve výši 5 000 000 Kč ročně,

- od roku 2024 ke garanci 400 000 Kč na podporu sportu a kultury ve městě Čáslav,

- k zajištění on-line monitoringu v režimu 24/7 na vstupu a poskytování pravidelných měsíčních reportů o vlivu na životní prostředí.

 

zdroj obrázku: https://odpady-online.cz/wp-content/uploads/2022/02/landfill-site-6988228_640.jpg

Komentáře