Jak se stane z opravy chodníku „nepěkná věc“První část rekonstrukce Tyršovy ulice byla dokončena. Jak zjišťuji, investor s projektantem se asi neseznámili se skutečným stavem a potřebami všech zainteresovaných subjektů a osob. Všichni v Čáslavi vědí, že největší problém s parkováním je v okolí železničního nádraží. Překvapivě se ale v tomto místě rozšiřuje chodník a zužuje vozovka. Není pochyb, že se případným zaparkováním či zastavením zkomplikuje průjezdnost daného úseku.

Jsem přesvědčen, že by diskuze při projektování rekonstrukce se zainteresovanými subjekty vedla nejen k estetickému, ale hlavně k funkčnějšímu a praktičtějšímu výsledku. Ten by byl pak stejným přínosem pro pěší i motoristy.

Požaduji větší informovanost a spoluúčast na diskuzích o opravách a nových investicích plynoucích z městského rozpočtu. Jde přece o peníze nás Čáslaváků.

Arogance, namyšlenost a přezírání odlišných názorů není a nesmí být v moci subjektu, který má sloužit nám. Zda máte podobnou zkušenost, neváhejte se o ní podělit v komentářích pod článkem. Od toho tam to pole máme. Chceme, abyste se vyjadřovali a stali se tak aktivní součástí na utváření podoby našeho města. Vy jste Čáslav! 

Petr Horčička
občan Čáslavi
člen Čáslav pro všechny, z.s.

Komentáře