Čáslav pro všechny, z.s. podá dne 18.9.2017 návrh na zvolení nového člena rady města Čáslavi

Čáslav pro všechny, z.s. má mezi svými členy tři zastupitele města Čáslavi. Vzhledem k tomu, že na post radního a na mandát  zastupitele rezignoval MUDr. Josef Špaček, bude jednání zastupitelstva zahrnovat i volbu nového člena rady.

V současné době má po rezignaci MUDr. Josefa Špačka rada města 6 členů, z nichž jsou čtyři radní za ČSSD, po jednom zástupci má ANO a Evropští demokraté. Pokud by zastupitelé zvolili dalšího radního znovu z řad ČSSD, měla by tato strana z počtu svých současných 8 zastupitelů 5 členů rady. ANO i  Evropští  demokraté mají každý své zastoupení v radě města při počtu tří zvolených zastupitelů.

Naši zastupitelé předloží po dohodě se zastupiteli zvolenými za ODS a Šancí pro rodinu společný návrh na zvolení nového člena rady města a to paní MUDr. Michaelu Mandákovou. V případě jejího zvolení by tak byl naplněn princip poměrného zastoupení, kdy kromě výše uvedených zastoupení Evropských demokratů a ANO by měli společné zastoupení v radě i zastupitelé z řad ODS, Šance pro rodinu a zastupitelé našeho spolku Čáslav pro všechny, z.s., což čítá pět zastupitelů.

Paní MUDr. Michaela Mandáková je zastupitelkou druhé funkční období, v pozici radního by  nahradila též lékaře MUDr. Josefa Špačka zaměřujícího se na sociální oblast a zdravotnictví, která je jí vlastní a které se věnuje. Navíc je členkou kontrolního výboru a se zastupiteli, kteří její kandidaturu společně  předkládají, spolupracuje i v této oblasti.


Dalším neméně důležitým faktorem pro zvolení MUDr.Michaely Mandákové radní je skutečnost, že bychom díky ní mohli mít i informace z jednání rady. Ta jsou ze zákona neveřejná a pokud je mnoho usnesení ve stylu: „ Rada projednala věc a rozhodla usnesením dle důvodové zprávy“ , která  samozřejmě není součástí zveřejněného usnesení, tak se ani moc neví, jak bylo rozhodnuto…………


Komentáře